Inkoopstrategie jeugdhulp 2016

Gemeente(n):Gemeente Utrecht (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Inkoop en bekostiging jeugdhulp
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (2 waarderingen)

 

In deze notitie wordt de inkoopstrategie op hoofdlijnen geschetst voor de contractering van de jeugdhulp in 2016. De focus ligt daarbij de op verdere ontwikkeling en contractering van de aanvullende zorg. In hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op de achtergrond en doelen van het Utrechtse model en komen de belangrijkste opgaven aan de orde op basis waarvan de inkoopstrategie is geformuleerd: de inrichtingsvisie op de aanvullende zorg en de financiële opgave. In hoofdstuk 2 wordt de inkoopstrategie voor 2016 geschetst aan de hand van vier pijlers. Deze vormen de basis voor het vervolg van het inkoopproces dat vanaf de zomer 2015 wordt vormgegeven. De pijlers zijn:

  1. Een stevig en innovatief Utrechts zorglandschap
  2. Invulling van de taakstelling in aansluiting op de zorgvraag en de 'beweging naar de voorkant'
  3. Een zorgvuldig proces: intensief overleg met betrokken aanbieders en Utrechtse jeugdzorgregio's
  4. Contractering en bekostiging waarin kwaliteit, behoud van expertise, eenvoud en flexibiliteit centraal staan.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !