Inkoopstrategie specialistische Jeugdhulp 2017

Organisatie:jeugdregio's Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Inkoop en bekostiging jeugdhulp
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De nieuwe inkoopstrategie van de gemeenten in de jeugdregio's Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland is gericht op het transformeren van het stelsel door de inkoop zo in te richten dat deze de lokale werkelijkheid maximaal ondersteunt. En daarin de voordelen van samenwerken op regionaal niveau weet vast te houden. Het kenmerk van deze inkoopstrategie is dat de prikkels zo worden gelegd dat dingen dubbel doen tot het verleden gaat behoren. Er wordt samengewerkt aan het behalen van het resultaat van een integraal plan waarin naar het hele gezin is gekeken. Het moet leiden tot effectieve en efficiënte hulp, waarbij de gemeenten binnen de gestelde financiële kaders blijven.


Het inkoopdocument is een gezamenlijke inspanning van alle gemeenten in beide regio's en jeugdhulpaanbieders.

 

Beschrijving

 De inkoopstrategie valt in de volgende bouwstenen uiteen:

  • Inleiding op de uitgangspunten van de transformatie van de (specialistische) jeugdhulp (uitgangspunten die de gemeenten hanteren in de jeugdhulp en van waaruit deze inkoopstrategie verder is opgebouwd)
  • Wat is de benodigde ondersteuning? (analyse van de vraag/behoefte van het gezin, het bepalen van de doelen (en gewenste resultaten) en de verwijzing naar de juiste vorm van ondersteuning)
  • Wat is daar voor nodig? (een ondersteuningsbehoefte wordt ingevuld door een vorm van hulp om daarmee de doelen te halen. Dit moet gefinancierd worden vanuit een bekostigingsmodel. De regie en verantwoordelijkheid over de inzet van de hulp en het behalen van de gewenste resultaten moet duidelijk belegd worden bij de verschillende actoren)
  • Is het resultaat bereikt? (het evalueren of de hulp heeft geleid tot het gewenste resultaat is een vaste waarde in het nieuwe stelsel. Hiervoor zijn drie criteria ontwikkeld: Gezinservaring, Uitval, Doelrealisatie)
  • Wat zijn de randvoorwaarden? (los van inkoop zijn er een aantal factoren die cruciaal zijn op het succesvol zijn van de Jeugdhulp - zowel inhoudelijk als financieel, naast het inzichtelijk krijgen van de risico's die bij implementatie een rol spelen)
     

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !