Model inspanningsgerichte bekostiging

Gemeente(n):Gemeente Amsterdam (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Inkoop en bekostiging jeugdhulp
Type(s):Handreiking

 

In het advies richting Amsterdam wordt ingezet op een nieuwe tariefstructuur met vier uurtarieven waarin het opleidingsniveau de verschillen in tarieven bepaalt. Het bekostigingsmodel geldt voor alle drie de sectoren waarmee het onderscheid en de bekostigingsverschillen tussen AWBZ , Zvw en jeugdzorg vervallen. De tarieven voor jeugdhulp zijn voor alle domeinen gelijk.


In de bekostiging van jeugdhulp staat de inspanning centraal en worden werkelijk bestede uren en verblijfdagen maandelijks gefactureerd. De gemeente bekostigt aanbieders daarmee per uur of dag tegen een gecontracteerd tarief. De gemeente laat aanbieders werken conform de eigen richtlijnen en zorgpaden. De gemeente maakt geen volumeafspraken. Aanbieders worden toegelaten en ontvangen budget voor geleverde zorg.


In het advies richting Amsterdam is het wijkteam als verwijzer naar tweedelijnszorg beheerder van het budget. Het wijkteam ontvangt wekelijks een beknopte rapportage over de kosten van de door naar de tweedelijn hen doorgestuurde cliënten. Hierdoor ontwikkelen de wijkteams kostenbewustzijn, waardoor wellicht sneller alternatieve behandelwijzen kunnen worden overwogen. Zolang de wijkteams nog niet geheel in staat zijn hun budgetverantwoordelijkheid vorm te geven, kan ter overbrugging nog gewerkt worden met budgetplafonds per aanbieder. Dit voorkomt budgetoverschrijdingen.

 

Beschrijving

De gemeente monitort de feitelijke realisatie, kosten en doorlooptijden van aanbieders en vergelijkt deze met de eigen productbeschrijvingen van die zorgaanbieders. Zo kan worden vastgesteld of zorgaanbieders in staat zijn hun eigen producten te leveren conform hun eigen beschrijvingen. Op basis van deze informatie voert de gemeente inkoopgesprekken met aanbieders.

 

De beschrijving van dit bekostigingsmodel is op basis van een advies richting Amsterdam en wordt in de praktijk (nog) niet uitgevoerd. Dit model is niet in één jaar volledig te implementeren. Het kan dienen als stip op de horizon.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !