Model taakgerichte bekostiging

Gemeente(n):Gemeente Utrecht (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Inkoop en bekostiging jeugdhulp
Type(s):Handreiking

 

De gemeente Utrecht maakt een onderscheid tussen de opdracht en budgetten voor enerzijds basiszorg (buurtteams) en anderzijds de aanvullende zorg. Beide bekostigingsvormen zijn 'taakgericht' maar de uitwerking is anders. Utrecht hanteert voor de buurtteams populatiegerichte bekostiging met de ambitie om dit bekostigingsmodel de komende jaren verder te ontwikkelen. Utrecht werkt met één buurtteamorganisatie Jeugd (Lokalis) die voor een periode van 4 jaar wordt gecontracteerd. De buurtteamorganisatie (verantwoordelijk voor 18 teams) krijgen niet per uur of per cliënt die zij ondersteunen betaald, maar werken op basis van een vast subsidiebedrag per jaar dat is afgeleid van een inschatting van de kenmerken en behoeften in de verschillende buurten.


Voor de aanvullende Jeugdhulp hanteert Utrecht voor de grote aanbieders zogeheten "vierkantsbekostiging" met de volgende globale zorgcategorieën: specialistische ondersteuning, residentiële hulp, gezinsvervanging en crisiszorg. Deze vier zorgcategorieën vormen ieder een vierkant en opgeteld samen het totale financiële vierkant waarbinnen de aanbieder ondersteuning en zorg moet leveren. Utrecht contracteert per jeugdhulpaanbieder één of meer zorgcategorieën. Voor het overeengekomen vaste budget wordt een minimum aantal cliënten behandeld. Deze afspraken zijn per zorgcategorie vastgelegd in de overeenkomst.


Utrecht monitort op de maatschappelijke resultaten die zij beoogt en maakt daarbij gebruik van verschillende indicatoren. Ten tweede monitort Utrecht de resultaten die de buurtteamorganisatie en de aanbieders van aanvullende zorg leveren. Utrecht gebruikt de monitorings- en verantwoordingsgegevens in eerste instantie niet om aanbieders af te rekenen in het lopende jaar (behalve bij substantiële afwijkingen), maar gebruikt de gegevens wel in de accountgesprekken, bij eventuele herallocatie van middelen/capaciteit en in de inkoopcyclus voor de jaren erna.


Utrecht heeft geen aparte inkooporganisatie. De verantwoordelijke beleidsadviseurs zijn tevens accountmanager/opdrachtgever van de betrokken aanbieders.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !