Jeugdhulp

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

De Almeerse school (Gemeente Almere, 2018)

De jeugdigen in Almere staan centraal in dit verhaal. Het gaat over hun en onze toekomst. Over de Almeerse kijk op gezond en veilig opgroeien en over wat de gemeente daarin and...

Beleidsnota

Transformatieplan Jeugdhulpregio Drenthe 2018-2019 (Jeugdhulp Regio Drenthe, 2018)

In Drenthe hebben gemeenten en jeugdhulpaanbieders de ambitie en verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dicht bij het gezin te organiseren...

Beleidsnota

Jeugdbeleid Goes 2018-2022 (Gemeente Goes, 2018)

Eind 2011 is het beleidsplan ''Inzetten op Jeugd" vastgesteld. Sindsdien zijn er veel stappen gezet en is er veel veranderd. De taken en verantwoordelijkheden lagen destijds me...

Beleidsnota

waardering

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Borger-Odoorn (Gemeente Borger-Odoorn, 2017)

Deze beleidsregels zijn een kapstok bij de werkzaamheden van de medewerkers van de sociale teams en zijn een aanvulling op de verordening, nadere regels en het besluit. In het...

Beleidsnota

ZorgDomein maakt verwijzen naar de gemeente makkelijker (Gemeente Valkenswaard, 2017)

Sinds de transitie in 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. In de gemeente Valkenswaard is daaro...

Plan van aanpak

waardering

Jeugdbeleidsplan 2018-2020: Haagse jeugd samen aan zet. (Gemeente Den Haag, 2017)

Op 1 januari 2015 trad de Jeugdwet in werking en was de stelselwijziging van de jeugdhulp een feit. Vanaf dat moment zijn de gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en hu...

Beleidsnota

Beleidsplan Wmo Jeugd 2018-2021 (Gemeente Maasdriel, 2017)

Gemeente Maasdriel wil een gemeente zijn met levendige dorpen en inwoners die elkaar helpen. Het streven is dat de inwoners in staat  worden gesteld deel te nemen aan acti...

Beleidsnota

Kansrijk wonen (Stichting Kansrijk wonen, 2017)

Vier jongeren in één huis. Dit is hoe een kleine stichting Kansrijk Wonen jongeren helpt op eigen benen te staan. De stichting helpt op deze manier ook jonge statusho...

Projectbeschrijving

ToolKID Parkstad (Stadsregio Parkstad Limburg, 2017)

De ToolKID Parkstad is ontwikkeld naar aanleiding van de constatering door de inspecties (STJ/TSD) dat in de hulpverlening aan volwassenen, onvoldoende oog was voor de veilighe...

Beleidsnota

Dagelijks bruggen bouwen tussen de huisarts en de gemeente (Gemeente Lopik, 2017)

Sinds 1 januari 2015 valt de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg onder de gemeenten. In de Lopikse praktijk bleek dat het aantal verwijzingen naar de jeugd GGZ hoger lag dan in...

Overig type

Nota Jeugdhulp (Gemeente Hoogeveen, 2017)

In de Jeugdwet is opgenomen dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt dat richting geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende pre...

Beleidsnota

Jaarplan formele en materiële controle Wmo Jeugdwet 2016 (Gemeente Buren, Gemeente Culemborg, Gemeente Geldermalsen, Gemeente Lingewaal, Gemeente Maasdriel, Gemeente Neder-Betuwe, Gemeente Neerijnen, Gemeente Tiel, Gemeente West Maas en Waal, Gemeente Zaltbommel, 2017)

In het gemeentelijk sociaal domein gaat na de decentralisaties aanzienlijk meer geld om dan voorheen. Het belang van rechtmatigheid is daarmee ook toegenomen. Nu de uitvoering...

Contract/overeenkomst

Plan 18: Toekomstplan voor jongeren, ouders en professionals (Gemeente Gooise Meren, 2017)

Het werken met een toekomstplan of perspectiefplan wordt door steeds meer gemeenten ingezet. In dat kader heeft Gooise Meren medio 2016, het Plan 18 ontwikkeld. Het idee is ee...

Folder

waardering

Jeugdhulp in Roerdalen (Gemeente Roerdalen, 2017)

Met ingang van 2015 is het stelsel van de jeugdhulpverlening gedecentraliseerd naar de gemeenten. Hiermee is volgens het Rijk een einde gekomen aan een versnipperd systeem met ...

Beleidsnota

waardering

Beleidskader POH-GGZ Jeugd (Gemeente Nissewaard, 2017)

In maart 2017 is de gemeente Nissewaard gestart met het faciliteren van zogenaamde Praktijkondersteuners-GGZ Jeugd (POH-GGZ Jeugd) bij huisartspraktijken in de gemeente in de v...

Beleidsnota

Nota Jeugdhulp 2017-2020 (Gemeente De Wolden, 2017)

In de Jeugdwet is opgenomen dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt dat richting geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende pre...

Beleidsnota

'Help het kind waar het thuis is' (Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Kaag en Braassem, 2017)

  Jeugdhulp die niet op zichzelf staat, maar ingebed is in de sociale en maatschappelijke structuur die de gemeente eigen is. Met dat doel begonnen Alphen aan den Rijn en...

Visie


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar