Jeugdhulp

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

De Almeerse school (Gemeente Almere, 2018)

De jeugdigen in Almere staan centraal in dit verhaal. Het gaat over hun en onze toekomst. Over de Almeerse kijk op gezond en veilig opgroeien en over wat de gemeente daarin and...

Beleidsnota

Transformatieplan Jeugdhulpregio Drenthe 2018-2019 (Jeugdhulp Regio Drenthe, 2018)

In Drenthe hebben gemeenten en jeugdhulpaanbieders de ambitie en verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dicht bij het gezin te organiseren...

Beleidsnota

Nota Jeugdhulp (Gemeente Hoogeveen, 2017)

In de Jeugdwet is opgenomen dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt dat richting geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende pre...

Beleidsnota

Nota Jeugdhulp 2017-2020 (Gemeente De Wolden, 2017)

In de Jeugdwet is opgenomen dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt dat richting geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende pre...

Beleidsnota

Plan 18: Toekomstplan voor jongeren, ouders en professionals (Gemeente Gooise Meren, 2017)

Het werken met een toekomstplan of perspectiefplan wordt door steeds meer gemeenten ingezet. In dat kader heeft Gooise Meren medio 2016, het Plan 18 ontwikkeld. Het idee is ee...

Folder

waardering

Dagelijks bruggen bouwen tussen de huisarts en de gemeente (Gemeente Lopik, 2017)

Sinds 1 januari 2015 valt de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg onder de gemeenten. In de Lopikse praktijk bleek dat het aantal verwijzingen naar de jeugd GGZ hoger lag dan in...

Overig type

'Help het kind waar het thuis is' (Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Kaag en Braassem, 2017)

  Jeugdhulp die niet op zichzelf staat, maar ingebed is in de sociale en maatschappelijke structuur die de gemeente eigen is. Met dat doel begonnen Alphen aan den Rijn en...

Visie

ToolKID Parkstad (Stadsregio Parkstad Limburg, 2017)

De ToolKID Parkstad is ontwikkeld naar aanleiding van de constatering door de inspecties (STJ/TSD) dat in de hulpverlening aan volwassenen, onvoldoende oog was voor de veilighe...

Beleidsnota

ZorgDomein maakt verwijzen naar de gemeente makkelijker (Gemeente Valkenswaard, 2017)

Sinds de transitie in 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. In de gemeente Valkenswaard is daaro...

Plan van aanpak

waardering

Jeugdhulp in Roerdalen (Gemeente Roerdalen, 2017)

Met ingang van 2015 is het stelsel van de jeugdhulpverlening gedecentraliseerd naar de gemeenten. Hiermee is volgens het Rijk een einde gekomen aan een versnipperd systeem met ...

Beleidsnota

waardering

Beleidskader POH-GGZ Jeugd (Gemeente Nissewaard, 2017)

In maart 2017 is de gemeente Nissewaard gestart met het faciliteren van zogenaamde Praktijkondersteuners-GGZ Jeugd (POH-GGZ Jeugd) bij huisartspraktijken in de gemeente in de v...

Beleidsnota

Jaarplan formele en materiële controle Wmo Jeugdwet 2016 (Gemeente Buren, Gemeente Culemborg, Gemeente Geldermalsen, Gemeente Lingewaal, Gemeente Maasdriel, Gemeente Neder-Betuwe, Gemeente Neerijnen, Gemeente Tiel, Gemeente West Maas en Waal, Gemeente Zaltbommel, 2017)

In het gemeentelijk sociaal domein gaat na de decentralisaties aanzienlijk meer geld om dan voorheen. Het belang van rechtmatigheid is daarmee ook toegenomen. Nu de uitvoering...

Contract/overeenkomst

Kansrijk wonen (Stichting Kansrijk wonen, 2017)

Vier jongeren in één huis. Dit is hoe een kleine stichting Kansrijk Wonen jongeren helpt op eigen benen te staan. De stichting helpt op deze manier ook jonge statusho...

Projectbeschrijving

Transformatieagenda specialistische jeugdhulp Noord-Holland Noord (Regio Noord-Holland Noord, 2016)

De 18 gemeenten in Noord-Holland Noord werken bovenregionaal3 samen om een transformatie te realiseren van de specialistische functies van Jeugdhulp. De verantwoordelijke wetho...

Beleidsnota

Nieuwsbrief voor professionals sociaal domein Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2016)

De gemeente Rotterdam verstuurt vanaf april 2016 een digitale nieuwsbrief over zorg, welzijn en jeugd aan professionals in de stad. De digitale nieuwsbrief geeft informatie ove...

Overig type

Damster Zorgbalie Appingedam (Gemeente Appingedam, 2016)

De Damster Zorgbalie is gerealiseerd door middel van een krachtig samenwerkingsverband tussen de gemeente Appingedam en EZA  (stichting eerstelijnszorg Appingedam). Hierdo...

Folder

waardering

Lokale zorgmeter (Gemeente Nijmegen, 2016)

Raadsleden en daarmee de gemeenteraad hebben het lastig om het college te controleren op het realiseren van de afgesproken doelen voor de jeugdhulp en de maatschappelijke onder...

Evaluatie

Convenant Woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo (Gemeente Bunnik, Gemeente De Bilt, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gemeente Wijk bij Duurstede, Gemeente Zeist, 2015)

Vijf gemeenten in de regio Zuid Oost Nederland hebben in dit convenant gezamenlijke afspraken vastgelegd over de praktische consequenties van het toepassen van het woonplaatsbe...

Convenant

waardering

Samenwerkingsprotocol Jeugdzorgregio Amsterdam-Amstelland (Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Diemen, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente Uithoorn, 2015)

Dit protocol is gebaseerd op de handreiking voor samenwerking tussen gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming: "Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig", die is opg...

Contract/overeenkomst

waardering

Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom 2015. (Gemeente Houten, Gemeente IJsselstein, Gemeente Lopik, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Vianen, 2015)

Dit is het controleprotocol voor de jeugdhulp en maatschappelijke begeleiding, zoals de Lekstroomgemeenten willen vaststellen. Op basis van een dienstverleningsovereenkomst wer...

Contract/overeenkomst

Brabantse gemeenten met een integrale aanpak voor lokaal en regionaal sturen (Brabantse gemeenten, 2015)

Twee Brabantse regio's, 27 gemeenten in totaal, werken samen aan een integrale aanpak voor het verbinden van sturingselementen op lokaal re regionaal niveau. De transities in j...

Projectbeschrijving

waardering

Beleidsregels jeugdhulp (Gemeente Woerden, 2015)

De Jeugdwet maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en financiële overdracht van alle taken rond jeugdhulp naar gemeenten. Die taken zijn nieuw voor de gemeenten. De overdracht...

Beleidsnota

Verbinding netwerken (Regio Foodvalley, 2015)

Binnen de jeugdhulpregio FoodValley is het deelproject Verbinding Netwerken afgerond. Dit deelproject heeft via drie verschillende pilots het thema "welke netwerken formeren zi...

Projectbeschrijving

waardering

Praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen (Gemeente Leeuwarden, 2015)

In april 2015 is er in Leeuwarden een pilot gestart bij de huisartspraktijken Bilgaard / Aldlân en het Gezondheidscentrum Bonnehûs. De huisartsen worden ondersteund door Prakti...

Projectbeschrijving


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1115 praktijkvoorbeelden beschikbaar