Jaarplan formele en materiële controle Wmo Jeugdwet 2016

Gemeente(n):Gemeente Buren (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Culemborg (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Geldermalsen (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Lingewaal (< 15.000 inwoners), Gemeente Maasdriel (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Neder-Betuwe (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Neerijnen (< 15.000 inwoners), Gemeente Tiel (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente West Maas en Waal (15.001 - 50.000 inwoners), Gemeente Zaltbommel (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Jeugdhulp
Type(s):Contract/overeenkomst

 


In het gemeentelijk sociaal domein gaat na de decentralisaties aanzienlijk meer geld om dan voorheen. Het belang van rechtmatigheid is daarmee ook toegenomen. Nu de uitvoering op stoom is, komen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Jeugdwet controle, handhaven en naleving steeds meer in beeld. De gemeenten in regio Rivierenland hebben hierover in de raamovereenkomsten met zorgaanbieders afspraken hierover opgenomen.

 

Evaluatie en doorontwikkeling
Na afloop van een materiële controle evalueert de contractmanager het controleproces samen met de betrokken partijen. Controleprocessen zijn nieuw voor de  gemeente. Het is daarom belangrijk om van de ervaringen te leren en deze te delen binnen de samenwerkende gemeenten. Eventuele verbeterpunten worden in volgende controleprocessen geïmplementeerd.  Daarnaast is het doel om door te ontwikkelen naar een systeem van risicogestuurde controles. Hiervoor moet een risicomatrix worden ontwikkeld waarbij ook data-analyse uit het gegevensverkeer  (iJW en iWmo) mogelijk zijn. Dit vraagt tijd maar de evaluaties van de formele en materiële controles bieden hiervoor veel handvatten.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !