Nota Jeugdhulp

Gemeente(n):Gemeente Hoogeveen (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Jeugdhulp
Type(s):Beleidsnota

 

In de Jeugdwet is opgenomen dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt dat richting geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende preven­tie en jeugdhulp. In deze nota worden de wettelijke taken en de inrichting van de Jeugdwet nader toegelicht.

Vervolgens gaat de nota in op de dagelijkse praktijk. Het beeld over de dagelijkse praktijk is geschetst op basis van interviews met de hulpverleners van de diverse ketenpartners in de gemeente. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de huisartsen en kinderartsen.

Op basis van alle opgehaalde informatie zijn de onderstaande punten geformuleerd waar de gemeente de komende jaren aan wil gaan werken. Na realisatie of tijdens het proces van realiseren van deze punten komen er weer nieuwe punten en inzichten bij. Hierbij is er nadruk­kelijk ruimte om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen en ervaringen.

 

Meer informatie

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !