ToolKID Parkstad

Organisatie:Stadsregio Parkstad Limburg
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Jeugdhulp
Type(s):Beleidsnota

 

De ToolKID Parkstad is ontwikkeld naar aanleiding van de constatering door de inspecties (STJ/TSD) dat in de hulpverlening aan volwassenen, onvoldoende oog was voor de veiligheid van het kind. Dit ondanks het feit dat zorginstellingen verplicht zijn te werken met de 'Kindcheck' (vanuit de Wet verplichte Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld). Iedere hulpverlener werkzaam met volwassenen moet zich er bewust van zijn dat het gedrag/problematiek van de volwassene effect kan hebben op de veiligheid van kinderen. De professional moet dan ook altijd nagaan of de volwassene ouder is van/of de zorg heeft voor kinderen.
Samenwerkingsafspraken tussen organisaties in het Sociaal Domein met als doel de uitwisseling van informatie, zijn praktisch uitgewerkt in de 'ToolKID Parkstad: infor-matie-uitwisseling volwassendomein-jeugddomein'. 

Meer informatie

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !