Transformatieplan Jeugdhulpregio Drenthe 2018-2019

Organisatie:Jeugdhulp Regio Drenthe
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Jeugdhulp
Type(s):Beleidsnota

 

In Drenthe hebben gemeenten en jeugdhulpaanbieders de ambitie en verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dicht bij het gezin te organiseren. Het belang van het kind en het gezin staat hierbij voorop. In de afgelopen jaren zijn mooie stappen gezet in het realiseren van deze ambitie. Ook is het besef gegroeid dat het inhoudelijke veranderproces, de transformatie, tijd en geld kost.

 

Het transformatieplan is niet allesomvattend. Het is belangrijk om de transformatie blijvend aan de dagelijkse praktijk te toetsen, bij te stellen en aan de werkelijkheid aan te passen. Vernieuwing is een continue (leer)proces. We blijven daarom kijken naar nieuwe transformatie-initiatieven, zoals de verbinding tussen zorg en onderwijs.

In dit transformatieplan wordt er ellereerst aandacht besteedt aan het Drentse Statement Jeugd dat medio 2018 door de Drentse bestuurders Jeugd is bekrachtigd. Vervolgens aan de vraag of de Jeugdhulpregio Drenthe de "basis op orde heeft" en  welke opgave(n) er nog staan.  Aansluitend wordt ingezoomd op de 3 transformatiethema's; het inhoudelijke transformatieplan en  nog een doorkijk gegeven naar het vervolg om te komen tot daadwerkelijke realisering van de transformatiethema's.

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !