Verbinding netwerken

Leeropbrengsten proces drie pilots

 

Organisatie:Regio Foodvalley
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Decentralisatie jeugdzorg, Jeugdhulp
Type(s):Projectbeschrijving
Waardering:waardering (2 waarderingen)

 

Binnen de jeugdhulpregio FoodValley is het deelproject Verbinding Netwerken afgerond. Dit deelproject heeft via drie verschillende pilots het thema "welke netwerken formeren zich rond het gezin en hoe zorg je voor een goede onderlinge afstemming?" uitgewerkt. Het doel van het project was om begin 2015 een set van operationele afspraken gereed te hebben waardoor uitwisseling van informatie en signalering van risico's bij kinderen/jongeren op genoemde domeinen jeugd, onderwijs en veiligheid naadloos aansluiten in de FoodValley

 

De drie verschillende pilots waren:

  1. Verbinding CJG en sociale teams (Ede)

  2. Verbinding CJG en de (huis)artsen (Barneveld)

  3. Verbinding CJG en het onderwijs (Scherpenzeel)

 

De eindrapportage bevat naast beschrijving van de aanpak ook de "lessons to learn" als het gaat om veranderprocessen. Zoals onder meer: werken in een pilot is daadwerkelijk 'transformeren'. Het vraagt een gezamenlijk proces waarin gaandeweg wordt geleerd en bijgestuurd. Daadwerkelijk transformeren vraagt een lange adem.

Ondersteuning en ruimte om fouten te maken is daarbij vanuit de omgeving (bijvoorbeeld organisatie, werkgroep) nodig.

 

 

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !