Actieplan jeugd: van transitie naar transformatie.

Jeugdmagazine 2015-2016

 

Gemeente(n):Gemeente Breda (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Netwerken jeugd
Type(s):Beleidsnota

 

Jongeren krijgen vanaf dit jaar nadrukkelijker een stem in het beleid van het gemeente Breda. Leerlingenraden van de Bredase scholen worden betrokken bij het bedenken van plannen om Breda aantrekkelijker te maken voor jeugd. Jeugdparticipatie, de jeugd betrekken bij het maken van beleid, het is een van de speerpunten van het actieplan Jeugd dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Het eerste plan is vorig jaar opgesteld om de overgang van de jeugdzorg van de landelijke overheid naar de gemeente soepel te laten verlopen. In 2015 verschoof die verantwoordelijkheid. Sindsdien is de gemeente Breda meer gaan inzetten op jeugdhulp, met het jaarlijkse actieplan als leidraad.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !