Zorglandschap Jeugd

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Maatjesprojecten (Gemeente Nijmegen, 2016)

In samenwerking met de Gemeente Nijmegen en diverse ketenpartners ontwikkelde Sinzer de mBC 'Maatjesprojecten', waarin aandacht is besteed aan de potentiële maatschappelijke op...

Beleidsnota

'Amalia': kinderen met een somatische problematiek. (Gemeente Nijmegen, 2016)

In opdracht van Gemeente Nijmegen ontwikkelt Sinzer diverse maatschappelijke Business Cases (mBC's), waarin verschillende thema's uit het 'sociaal domein' centraal staan. De Ge...

Beleidsnota

waardering

Uitvoeringsprogramma 2017 (Regio Zuid-Holland Zuid, 2016)

Het uitvoeringsprogramma is het jaarlijks programma dat wordt toegezonden aan en besproken met de raden.

Uitvoeringsprogramma

'Vroeginterventie en vindplaatsgericht werken op school en opvang' (Gemeente Nijmegen, 2016)

In opdracht van Gemeente Nijmegen ontwikkelt Sinzer diverse maatschappelijke Business Cases (mBC's), waarin verschillende thema's uit het 'sociaal domein' centraal staan. De Ge...

Beleidsnota

Factsheet mBC (Gemeente Nijmegen, 2016)

Een transformatie van het zorglandschap met betere én goedkopere zorg? Gemeente Nijmegen beoogt dit te bereiken door het zorglandschap - samen met welzijns,- en zorgaanbieders,...

Overig type

waardering

'Voorkomen schoolverzuim' (Gemeente Nijmegen, 2016)

In opdracht van Gemeente Nijmegen ontwikkelt Sinzer diverse maatschappelijke Business Cases (mBC's), waarin verschillende thema's uit het 'sociaal domein' centraal staan. De Ge...

Beleidsnota

Transformatie in de jeugd-GGZ (Gemeente Nijmegen, 2016)

Gemeente Nijmegen wil het zorglandschap  gaan transformeren. Om deze transformatie te onderbouwen heeft Sinzer voor Gemeente Nijmegen een eerste maatschappelijke Business ...

Beleidsnota

Nota van reactie na consultatie uitvoeringsprogramma 2017 (Regio Zuid-Holland Zuid, 2016)

In de nota van reactie wordt beschreven hoe de Serviceorganisatie reageert op de punten die zijn opgehaald tijdens een consultatieronde bij de betrokken gemeenten.   &nb...

Overig type

Transformatieagenda jeugdhulp 2016-2018 (Regio Zuid-Holland Zuid, 2016)

De transformatieagenda is een meerjarig uitvoeringsdocument. Van dit document worden acties uit de uitvoeringsprogramma's afgeleid. De transformatieagenda is afgestemd met de r...

Beleidsnota

Flevoland – tussenrapportage uitstroom 24-uurszorg (Gemeente Almere, 2016)

  De rapportage beschrijft de tussentijdse resultaten van het onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren bij de instroom en doorstroom van jongeren in de 24-...

Rapportage

waardering

Inkoopkader jeugdhulp Zuid-Holland Zuid (Regio Zuid-Holland Zuid, 2016)

Het inkoopkader zet uiteen hoe de transformatie van de jeugdhulp wordt vormgegeven. Er is aandacht voor de beleidsmatige context, eerdere ervaringen met inkoop, de totstandkomi...

Beleidsnota

Sturingsnotitie jeugdhulp ZHZ (Regio Zuid-Holland Zuid, 2016)

In de sturingsnotitie zijn afspraken gemaakt met de betrokken gemeenteraden en colleges over hoe verantwoordelijkheden zijn verdeeld en wie wanneer welke documenten ontvangt.

Beleidsnota

waardering

Knoppennotitie jeugdhulp ZHZ (Regio Zuid-Holland Zuid, 2016)

In de knoppennotitie wordt gedurende het jaar een kijk gegeven op de huidige uitnutting en toekomstige uitgaven.

Beleidsnota

Beleidsrijk regionaal transitie arrangement (Regio Zuid-Holland Zuid, 2016)

Dit document beschrijft het beleidsmatig kader dat door de zeventien betrokken gemeenteraden is vastgesteld.

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar