Factsheet mBC

Van stepped care naar matched care

 

Gemeente(n):Gemeente Nijmegen (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ggz, Zorglandschap Jeugd
Type(s):Overig type
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Een transformatie van het zorglandschap met betere én goedkopere zorg? Gemeente Nijmegen beoogt dit te bereiken door het zorglandschap - samen met welzijns,- en zorgaanbieders, zorgverzekeraars, huisartsen en de burgers - te gaan transformeren. Hoewel deze transformatie kan plaatsvinden binnen een organisatie is gemeente Nijmegen ervan overtuigd dat de grootste slagen zijn te maken door samenwerking in de zorgketen en het daarbij betrekken van het sociale netwerk van de cliënten. Om de transformatie te bewerkstelligen moet zorgvuldig worden afgewogen waar bezuinigingen moeten worden vergezeld van investeringen om een zogenaamde "zorgzame regio" te blijven. De transformatie is een combinatie van afbouwen én opbouwen. Op welke onderdelen zet je dan meer en juist minder in? Om deze transformatie te onderbouwen heeft Sinzer voor Gemeente Nijmegen een eerste maatschappelijke Business Case (mBC) opgesteld. Een mBC maakt inzichtelijk waar in de zorgketen geïnvesteerd moet worden om bezuinigingen later in de keten op te vangen, met behoud van goede zorg. Daarnaast brengt het in kaart of en zo ja waar dit uiteindelijk zal leiden tot kostenbesparingen op de lange termijn. De focus ligt met name op de kosten en baten die betrekking hebben op Zorg & Welzijn exploitatie van de gemeente. Daarnaast komen uit een mBC effecten voor andere stakeholders, zoals andere afdelingen binnen de gemeente, de zorgketenpartners en overige stakeholders (zoals bijvoorbeeld het onderwijs of de zorgverzekeraar) naar voren.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !