Maatjesprojecten

Maatschappelijke business case

 

Gemeente(n):Gemeente Nijmegen (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Zorglandschap Jeugd
Type(s):Beleidsnota

 

In samenwerking met de Gemeente Nijmegen en diverse ketenpartners ontwikkelde Sinzer de mBC 'Maatjesprojecten', waarin aandacht is besteed aan de potentiële maatschappelijke opbrengsten van het inzetten van maatjes. De uitkomsten van deze mBC kunnen dienen als input voor verdere beleidsbesprekingen, onder andere met betrekking tot het investeren in vrijwilligersprojecten. In de analyse is gefocust op een cohort van 1.334 casussen die in 2015 een maatje hadden via de bij deze mBC betrokken aanbieders van maatjesprojecten. Op basis van de casuïstiek is op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt welke besparingen er naar verwachting optreden en welke investeringen daartegenover dienen te staan. Daarbij was het soms noodzakelijk dat de betrokken professionals aannames deden met betrekking tot de te verwachten effecten, mede omdat niet alle gegevens direct vanuit de registratie bekend waren. 

Meer informatie

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !