'Amalia': kinderen met een somatische problematiek.

Maatschappelijke business case

 

Gemeente(n):Gemeente Nijmegen (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Zorglandschap specialistische jeugdhulp
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (1 waardering)

 

In opdracht van Gemeente Nijmegen ontwikkelt Sinzer diverse maatschappelijke Business Cases (mBC's), waarin verschillende thema's uit het 'sociaal domein' centraal staan. De Gemeente gebruikt deze mBC's onder andere om beleidskeuzes te onderbouwen en/of tot inzichten voor nieuw beleid te komen. De centrale vraag daarbij is steeds hoe de beschikbare zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van mensen, terwijl het beschikbare budget zodanig wordt ingezet dat de beoogde kosteneffectieve en kostenefficiënte werkwijze kan worden gerealiseerd.

Eind 2015 vroeg het Amalia Kinderziekenhuis (AKZ), onderdeel van het Radboud UMC, de gemeente Nijmegen om een initiatief te nemen voor het verder uitwerken van een integrale aanpak voor jeugdigen met psychische en somatische problematiek. Dit verzoek kwam voort uit de constatering van het AKZ, het Kinderdiabetescentrum Nijmegen (KDCN) en het Canisius Wilhelminaziekenhuis (CWZ) dat er een groep kinderen met de genoemde problematiek is die zowel thuis als op school onvoldoende optimale ondersteuning ontvangt, waardoor deze groep vastloopt. Dit is niet alleen nadelig voor het kind, maar kan ook leiden tot hoge zorgkosten wanneer (onnodig) gebruik wordt gemaakt van specialistische zorg in het ziekenhuis.

Samen met diverse zorgketenpartners en de gemeente Nijmegen heeft Sinzer een mBC ontwikkeld met betrekking tot de gewenste integrale aanpak voor deze problematiek. Op basis van bestaande casussen is in kaart gebracht welke investeringen daarvoor nodig zijn en in welke kostenbesparingen dit op den duur zou kunnen resulteren.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !