Transformatie in de jeugd-GGZ

Maatschappelijke Business Case

 

Gemeente(n):Gemeente Nijmegen (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Zorglandschap specialistische jeugdhulp
Type(s):Beleidsnota

 

Gemeente Nijmegen wil het zorglandschap  gaan transformeren. Om deze transformatie te onderbouwen heeft Sinzer voor Gemeente Nijmegen een eerste maatschappelijke Business Case (mBC) opgesteld. Een mBC maakt inzichtelijk waar in de zorgketen geïnvesteerd moet worden om bezuinigingen op te vangen met behoud van goede zorg. Deze investeringen moeten uiteindelijk leiden tot kostenbesparingen op de lange termijn. De focus ligt in deze mBC met name op de kosten en baten die betrekking hebben op de Zorg & Welzijn exploitatie van de gemeente. Daarnaast wordt er ook waarde voor andere stakeholders gecreeerd, op de eerste plaats voor de jeugdigen maar ook binnen andere afdelingen van de gemeente, de zorgketenpartners en overige stakeholders (zoals bijvoorbeeld het onderwijs of de zorgverzekeraar). 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !