'Voorkomen schoolverzuim'

Maatschappelijke business case

 

Gemeente(n):Gemeente Nijmegen (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:VSV/Leerplichtwet, Zorglandschap specialistische jeugdhulp
Type(s):Beleidsnota

 

In opdracht van Gemeente Nijmegen ontwikkelt Sinzer diverse maatschappelijke Business Cases (mBC's), waarin verschillende thema's uit het 'sociaal domein' centraal staan. De Gemeente gebruikt deze mBC's onder andere om beleidskeuzes te onderbouwen en/of tot inzichten voor nieuw beleid te komen. De centrale vraag daarbij is steeds hoe de beschikbare zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van mensen, terwijl het beschikbare budget zodanig wordt ingezet dat de beoogde kosteneffectieve en kostenefficiënte werkwijze kan worden gerealiseerd.

 Voor de zomer is de mBC 'Voorkomen Schoolverzuim' afgerond. In dit onderzoek is, volgend op een besluit van de Nijmeegse gemeenteraad eind 2015 om de werkzaamheden van Bureau Leerplicht op te schalen naar uitvoeringsniveau 'preventief', aandacht besteed aan de maatschappelijke effecten van deze beleidskeuze. Daarbij is onder andere specifiek gekeken naar de verwachte effecten voor jongeren, de veranderende rol van ketenpartners bij het voorkomen van schoolverzuim en tot welke benodigde investeringen danwel kostenbesparingen dit (op den duur) potentieel leidt. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !