Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ggz

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Raalte maakt integraal actieplan voor alle kwetsbare doelgroepen (Gemeente Raalte, 2019)

Iedereen woont langer thuis. Mensen met dementie, met een psychische kwetsbaarheid of een (lichte) verstandelijke beperking. De gemeente Raalte ontwikkelde een integrale aanpak...

Folder

Beter aanbod beschermd wonen, geen fraude met pgb dankzij ‘instroomtafel BW’ (Gemeente Zaanstad, 2019)

Wat heeft een cliënt met een indicatie beschermd wonen precies nodig? Is dat aanbod voorhanden? Kan een pgb een passend instrument zijn of juist absoluut niet? In de gemeente Z...

Folder

waardering

Waarom flexibele maatschappelijke opvang in Weert zo goed werkt (Gemeente Weert, 2019)

Het is vernieuwend, het zorgt dat kwetsbare mensen erbij horen, en het is een succes in de praktijk: de flexibele maatschappelijke opvang, uitgevonden in de gemeente Weert. Cen...

Folder

Samenwerking regio IJssel-Vecht bij beschermd wonen en maatschappelijke opvang (Gemeente Dalfsen, Gemeente Hardenberg, Gemeente Hattem, Gemeente Heerde, Gemeente Kampen, Gemeente Olst-Wijhe, Gemeente Ommen, Gemeente Raalte, Gemeente Staphorst, Gemeente Steenwijkerland, Gemeente Zwartewaterland, Gemeente Zwolle, 2019)

De transitie beschermd wonen vraagt inhoudelijk en financieel om samenwerking tussen gemeenten. Hoe kun je financiële afspraken zo inrichten dat je recht doet aan ieders verant...

Folder

Convenant beschermd wonen/begeleiding maatschappelijke opvang Drenthe (Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Assen, Gemeente De Wolden, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Meppel, Gemeente Midden-Drenthe, Gemeente Noordenveld, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Westerveld, 2018)

Beschermd wonen biedt aan personen met een psychische aandoening onderdak, begeleiding en 24 uur per dag toezicht of ondersteuning gericht op participatie. Tussen Rijk en VNG i...

Convenant

Werken aan wijken waarin iedereen meedoet (Gemeente Amstelveen, 2017)

Onder het motto Bijspringen & Versterken bouwt Amstelveen in de wijk Bankras / Kostverloren aan een ondersteunende wijkstructuur. Een structuur die gericht is op de gemeens...

Pilot, Projectbeschrijving

waardering

Toeleiding naar zorg en welzijn vanuit publiek domein (Gemeente Amsterdam, 2017)

  Een overzicht van de huidige toeleiding naar zorg en welzijn vanuit het publieke domein in Amsterdam, zodat inzichtelijk wordt of de wijze waarop dit is georganiseerd v...

Onderzoek

I-PGB: creatief omgaan met je eigen budget (Gemeente Delft, Gemeente Woerden, 2017)

  Delft en Woerden startte in 2015 een pilot met een integraal persoonsgebonden budget (I-PGB): één budget voor inwoners waarmee zij alle benodigde ondersteuning kunnen i...

Pilot

waardering

Gemeente Vught en GGD werken samen in pilot Wijk GGD'er (Gemeente Vught, 2017)

Sinds oktober 2015 zet Vught op het snijvlak van veiligheid en zorg de wijk GGD'ers in. Zij zijn in staat te helpen, verbinding te leggen met (zorg)ketenpartners en de politie ...

Persbericht / Nieuwsbericht, Projectbeschrijving

waardering

Cursus EHBO bij psychische klachten (GGzE Eindhoven en De Kempen i.s.m. Mondriaan, 2016)

Om de deskundigheid van professionals in de zorg te vergroten, heeft GGzE Eindhoven en De Kempen de cursus EHBO bij psychische klachten opgezet. Een adaptatie van het Australis...

Website

Damster Zorgbalie Appingedam (Gemeente Appingedam, 2016)

De Damster Zorgbalie is gerealiseerd door middel van een krachtig samenwerkingsverband tussen de gemeente Appingedam en EZA  (stichting eerstelijnszorg Appingedam). Hierdo...

Folder

waardering

Clubhuis De Waterheuvel - Amsterdam (Stichting De Waterheuvel, 2016)

De Waterheuvel is een clubhuis voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond. In het clubhuis is er een focus op wat iemand wel kan. Als de praktijk uitwijst dat een ...

Projectbeschrijving , Website

Flexibele Assertive Community Treatment (F-ACT) Nederland (Stichting, 2016)

F-ACT (ook wel Flexibel ACT genoemd) staat voor de behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Behandeling is gericht op het vermind...

Website

Stichting Sociale Winkel Langedijk (Gemeente Langedijk, 2016)

Op 20 april 2016 is een nieuw initiatief in Langedijk gestart: de Sociale Winkel. De sociale winkel is een initiatief van verschillende organisaties die een wisselend aanbod va...

Website

Factsheet mBC (Gemeente Nijmegen, 2016)

Een transformatie van het zorglandschap met betere én goedkopere zorg? Gemeente Nijmegen beoogt dit te bereiken door het zorglandschap - samen met welzijns,- en zorgaanbieders,...

Overig type

waardering

Enik Recovery College Utrecht (Lister, Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW), 2016)

Het Enik Recovery College in Utrecht is een centrum voor persoonlijke ontwikkeling en scholing voor mensen met psychische en/of verslavingsproblemen. Zonder tussenkomst van ggz...

Video/film, Website

Methode Wijk en Participatie (Sociaalwerkorganisatie WELZIN, 2016)

Wijk en Participatie (vh Wijk en Psychiatrie), is een methode die maatschappelijke aansluiting in de wijk bevordert van mensen met een psychische beperking. Hiervoor wordt een ...

Folder, Plan van aanpak, Video/film

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) (Phrenos Kenniscentrum, 2016)

Het doel van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is mensen met ernstige psychische aandoeningen te laten integreren in regulier, betaald werk. Behandeling is geïntegreerd bij ...

Projectbeschrijving , Video/film, Website

Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) (GGD Amsterdam, 2016)

Met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) kan een beoordelaar relatief eenvoudig een volledig overzicht krijgen van de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten.  

Handreiking, Website

waardering


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar