Gemeente Vught en GGD werken samen in pilot Wijk GGD'er

Gemeente(n):Gemeente Vught (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ggz
Type(s):Persbericht / Nieuwsbericht, Projectbeschrijving
Waardering:waardering (4 waarderingen)

 

Sinds oktober 2015 zet Vught op het snijvlak van veiligheid en zorg de wijk GGD'ers in. Zij zijn in staat te helpen, verbinding te leggen met (zorg)ketenpartners en de politie te ontlasten. Het kennen van het netwerk, van huisarts tot eigenaar van een supermarkt, tot de psychiater van de GGZ is een vereiste om dit concept te doen slagen.
 

Gemeente en de politie ervaren duidelijke positieve effecten op hun werklast. De korte lijnen tussen politie, het wijknetwerk (Wegwijs+) en de wijk GGD'er werpen hun vruchten af:

 

  • Er komen minder meldingen van notoire overlastgevenden binnen
  • Er is een betrouwbare en snelle consultatie- en verwijsmogelijkheid naar de wijk GGD'er
  • De wijk GGD'er legt meteen goede verbindingen met andere betrokken ketenpartners (zoals de Woningbouwcorporatie/Woonwijze en de GGZ) en lokale zorgpartners (huisarts, apotheker)
     

Wat als een pilotproject begon is uitgegroeid tot een werkzame en productieve aanpak. Een aanpak die op eigentijdse wijze vorm geeft aan de bouwstenen vroeg signalering en preventie. Om de opgedane kennis te delen zijn een werkwijzer en factsheets opgesteld. Zo kan ook uw gemeente gebruik maken van de aanpak en die op geheel eigen wijze verder vorm geven.

 

 

Beschrijving

 

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Om gemeenten en hun ketenpartners te ondersteunen bij de aanpak van personen met verward gedrag worden concrete handvatten geboden in de vorm van bouwstenen voorzien van oplossingsrichtingen. De bouwstenen hangen onderling nauw samen en vormen gezamenlijk de basis voor een sluitende aanpak.

 

Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van de bouwstenen:

 

Zie ook

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !