I-PGB: creatief omgaan met je eigen budget

Gemeente(n):Gemeente Delft (50.001 - 100.000), Gemeente Woerden (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ggz
Type(s):Pilot
Waardering:waardering (1 waardering)

 

 

Delft en Woerden startte in 2015 een pilot met een integraal persoonsgebonden budget (I-PGB): één budget voor inwoners waarmee zij alle benodigde ondersteuning kunnen inkopen. De pilot was zo'n succes dat het I-PGB in beide gemeenten een reguliere verstrekking is geworden.

 

 

Beschrijving

 


Yolan Koster-Dreese was als wethouder Sociale Domein in Woerden verantwoordelijk voor de pilot. "Het integraal persoonsgebonden budget betreft alle wetgeving rondom het sociale domein, inclusief Participatiewet, Wet langdurige zorg, onderwijs en de Zorgverzekeringswet. Consulenten die mensen met een Integraal PGB gaan begeleiden, moeten dan ook een goede opleiding krijgen. Ze moeten leren vanuit de breedte te kijken

 

Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van  Bouwstenen personen met verward gedrag -  2. Preventie en levensstructuur

 

 

 


 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !