Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

Organisatie:GGD Amsterdam
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ggz
Type(s):Handreiking, Website
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) kan een beoordelaar relatief eenvoudig een volledig overzicht krijgen van de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten.

 

 

Beschrijving

De Zelfredzaamheid-Matrix heeft elf domeinen waarop de mate van zelfredzaamheid wordt beoordeeld. Deze domeinen zijn de noodzakelijke en niet-overbodige gebieden die in iedere volwassen persoon bepalend zijn voor de effectiviteit, productiviteit en kwaliteit van leven. De Nederlandse versie van de ZRM is ontwikkeld op initiatief van de GGD Amsterdam.

 

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Ter ondersteuning van gemeenten en hun ketenpartners worden handvatten geboden. Bouwstenen met oplossingsrichtingen, die tezamen de basis vormen voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag.

 

Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van bouwsteen:

 

Zie ook

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !