Vernieuwing, preventie en inclusiebeleid via de Wmo

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Breda, stad voor iedereen, met of zonder beperking (Gemeente Breda, 2019)

Breda is een bourgondische, creatieve en gastvrije stad, dat is algemeen bekend. Iedereen is van harte welkom in het historische centrum en de groene omgeving. En de gemee...

Beleidsnota

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in de praktijk (Gemeente Maastricht, 2019)

Het bevorderen van de inclusie staat in Maastricht al geruime tijd hoog op de agenda. Daardoor zijn de afgelopen jaren, in samenwerking met de betrokken partijen, al diverse st...

Beleidsnota

Samen sterker ouder worden (Gemeente Mill en St. Hubert, 2018)

Deze nieuwe nota beschrijft welke activiteiten de gemeente de komende tijd gaat ondernemen voor en met ouderen/senioren. Daarbij is deze nota een min of meer logisch vervolg op...

Beleidsnota

Samenwerking dementiezorg gemeente Moerdijk (Gemeente Moerdijk, 2018)

In de gemeente Moerdijk is in 2016 een project gestart om meer bewustzijn te creëren rondom dementie en de samenwerking in dementiezorg in de regio te versterken. Op ...

Persbericht / Nieuwsbericht

Inclusie Agenda Almere 2018-2021 (Gemeente Almere, 2018)

Door de ondertekening van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland in 2016, is elke Nederlandse gemeente verplicht om een lokaal inclusiebe...

Beleidsnota

Breda, stad met onbeperkte mogelijkheden (Gemeente Breda, 2017)

Dit voorstel is geschreven door een kerngroep bestaande uit het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid (BCG), de stichting Zet1, het Platform 'Breda voor iedereen, gastvrij en toe...

Beleidsnota

Eenzaamheid pak je samen aan (Gemeente Amsterdam, 2017)

In Amsterdam voelen meer dan 65.000 mensen zich ernstig eenzaam. Zij ervaren niet dat zij van waarde zijn voor een ander. Of dat anderen echt van betekenis zijn voor hen. Dit h...

Beleidsnota

Nieuw welzijnsbeleid samen met inwoners en partners (Gemeente Enschede, 2017)

De gemeente Enschede heeft de afgelopen periode gewerkt aan het nieuwe welzijnsbeleid. Zodat welzijnswerk nog beter aansluit bij de vraag van inwoners en aan de samenstelling v...

Projectbeschrijving

Programma Inclusie (Gemeente Ede, 2017)

In juli 2016 heeft Nederland het VN verdrag voor gelijke rechten van personen met een handicap geratificeerd. De Edese gemeenteraad heeft als één van de voorlopers unaniem de ...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar