Vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Pilot logeerzorg om mantelzorger te ontlasten (Gemeente Delft, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Rijswijk, Gemeente Westland, 2019)

Tien gemeenten gaan aan de slag met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Zij krijgen een coördinator om partijen bij elkaar te brengen en om de mantelzorgers te ...

Persbericht / Nieuwsbericht

Inwoners voorop in Het Hogeland (Gemeente Het Hogeland , 2018)

Hoe gaat de gemeente Het Hogeland ruimte geven aan inwonerkracht? Daarvoor is eerst visie nodig! Een aansprekend beeld van waar de gemeente in de toekomst naartoe wil met inwon...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar