Afval en circulaire economie

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Scenario’s toekomstige afvalinzameling (Gemeente Alphen-Chaam, 2019)

Gemeente Alphen-Chaam zamelt 56 % van het huishoudelijk afval gescheiden in aan de bron (resultaat 2017). De hoeveelheid restafval is 227 kilogram per inwoner. Ten opzichte van...

Beleidsnota

In de bak (Gemeente Rotterdam, 2019)

Voor zowel de bewoners als voor de gemeente zijn de naastplaatsingen een bron van ergernis. Helaas komt afval naast de wijkcontainers op veel plekken voor in Rotterdam. Dit zor...

Beleidsnota

Varianten toekomstige afvalinzameling (Gemeente Alphen-Chaam, 2019)

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan 'afvalinzameling 2020'. Dit plan gaat uit van diftar en een keer per vier weken restafval inzamelen. Goed scheiden loont! Er komt o...

Beleidsnota

Bouw van circulaire woningen met materialen uit een nabijgelegen flatgebouw (Gemeente Kerkrade, 2019)

Vandaag start in Bleijerheide in Kerkrade de bouw van circulaire woningen met materialen die uit een nabijgelegen flatgebouw zijn 'gehapt.' In Parkstad wordt krimp aangegrepen ...

Plan van aanpak

Circulair inkopen Houten (Gemeente Houten, 2018)

De gemeente koopt zelf verschillende producten en diensten in, bijvoorbeeld koffiebekertjes of bedrijfskleding voor de buitendienst. Bij een aantal inkopen zet de gemeente hoog...

Persbericht / Nieuwsbericht

De Groene Mug campagne (Gemeente Haarlem, 2018)

De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om in 2030 klimaatneutraal te zijn en in 2040 aardgasvrij. Dat kan de gemeente niet...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Gemeente Utrecht, 2018)

De gemeente Utrecht wil haar invloed als inkopende organisatie nog gerichter inzetten om haar maatschappelijke doelen te bereiken. In het actieplan  maatschappelijk verant...

Infographic, Plan van aanpak, Website

CO2-voorziening Glastuinbouw Noord-Holland (Gemeente Haarlemmermeer, 2018)

De externe toevoer van CO2 is een belangrijke randvoorwaarde voor energieverduurzaming in de glastuinbouwsector. Planten hebben CO2 nodig voor een optimale groei. Veel tuinbouw...

Persbericht / Nieuwsbericht

Circulaire economie en duurzaamheid (Gemeente Almelo, Gemeente Borne, Gemeente Dinkelland, Gemeente Enschede, Gemeente Haaksbergen, Gemeente Hellendoorn, Gemeente Hengelo Ov., Gemeente Hof van Twente, Gemeente Losser, Gemeente Oldenzaal, Gemeente Rijssen-Holten, Gemeente Tubbergen, Gemeente Twenterand, Gemeente Wierden, 2018)

Het circulaire gedachtegoed is (inter)nationaal niet meer weg te denken uit het economische, ecologische en maatschappelijke debat. Door aandacht voor en inzet op 'Circulaire e...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Marktontmoeting Circulair Inkopen van kantoorinrichting in Apeldoorn (Gemeente Apeldoorn, 2018)

De gemeente Winterswijk organiseert samen met nog vele andere partijen een Marktontmoeting Circulair Inkopen van losse en vaste inrichting en maatwerkmeubilair. De vraag die c...

Persbericht / Nieuwsbericht

Versnelling Circulaire Economie Amersfoort (Gemeente Amersfoort, 2018)

Gemeente Amersfoort toont lef door stevig in te zetten op de versnelling naar een meer circulaire economie. Er is bestuurlijk een breed draagvlak voor deze omvorming naar 'The ...

Plan van aanpak, Uitvoeringsprogramma

Natuurspeelplek Haarlemmer Kweektuin (Gemeente Haarlem, 2018)

De Haarlemmer Kweektuin is een non-profit organisatie van betrokken vrijwilligers, die samen met de gemeente Haarlem de voormalige Stadskweektuin omvormt tot hét centrum voor d...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Circulair Rotterdam (Metabolic, 2018)

Nederland wordt in Europa gezien als een 'circulaire hotspot', een centrum van kennis en innovatie op het gebied van circulaire economie. Nederlandse steden hebben het voortouw...

Beleidsnota

Circulair Friesland (Circulair Friesland , 2018)

De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en andere organisatie...

Website

Afvalbeleidsplan gemeente Cranendonck 2017- 2022 (Gemeente Cranendonck, 2017)

Dit is het afvalbeleidsplan van de gemeente Cranendonck voor de periode 2017-2022. Door het vastleggen van een praktisch en haalbaar gemeentelijk afvalbeleid is er een basis ge...

Beleidsnota

Rotterdam gaat voor circulair (Gemeente Rotterdam, 2017)

Rotterdam is een 'Living Lab' voor de circulaire economie. Er is op dit moment al volop circulaire dynamiek in de stad. Gaandeweg ontdekken zij met kennis en inspiratie van een...

Visie

Circulaire Economie, kans voor Zwolle (Gemeente Zwolle, 2017)

Het hergebruik van grondstoffen voor de vervaardiging van nieuwe producten biedt de Zwolse economie nieuwe groeikansen. De gemeente Zwolle en Hogeschool Windesheim hebben een o...

Website

Amsterdam als circulaire stad (Gemeente Amsterdam, 2017)

De overgang naar een circulaire economie biedt Amsterdam kansen op het gebied van werkgelegenheid, wetenschap, vermindering van de CO2-uitstoot en de gezondheid. Daarom wil de ...

Persbericht / Nieuwsbericht

Aanvalsplan Schoon Amsterdam 2017 (Gemeente Amsterdam, 2016)

Iedereen in Amsterdam wil graag een schone stad. De groei van de stad is een gegeven. Een schone straat is één van de basisvoorwaarden voor de leefbaarheid in de stad. Iedereen...

Beleidsnota

waardering

City Deals Circulaire stad (Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Den Haag, Gemeente Dordrecht, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Venlo, 2016)

De transformatie van onze huidige economie naar een duurzame, circulaire economie is noodzakelijk en onontkoombaar. De 'circulaire economie' is anno 2016 nog een toekomstbeeld....

Website

Circulaire Kansen voor Dordrecht (Gemeente Dordrecht, 2016)

De gemeente Dordrecht onderkent in haar duurzaamheidsen economische ambities de duurzame en economische kansen van een transitie naar een circulaire economie en heeft de b...

Onderzoek, Persbericht / Nieuwsbericht


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar