Varianten toekomstige afvalinzameling

 
Gemeente(n):Gemeente Alphen-Chaam (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2019
Onderwerpen:Afval en circulaire economie
Type(s):Beleidsnota

 

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan 'afvalinzameling 2020'. Dit plan gaat uit van diftar en een keer per vier weken restafval inzamelen. Goed scheiden loont! Er komt ook een extra service. Het doel is om minder restafval te krijgen door het afval beter te scheiden. De komende jaren wil de gemeente  van 227 kg restafval per inwoner per jaar naar 100 kg. Uiteindelijk wil de gemeentein 2025 naar maximaal 30 kg restafval per inwoner.
Nu verdwijnt veel herbruikbaar afval in de restcontainer. Door beter te scheiden kan er uit het afval grondstoffen gehaald worden. Van deze grondstoffen kunnen weer nieuwe producten gemaakt worden. Dat is beter voor het milieu. Van afval naar grondstof! Dit past ook prima bij de gemeente als Cittaslow-gemeente waar belangrijke pijlers milieu en leefomgeving zijn. 

 

Reageer!

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !
 

©VNG 2019
Deze samenvatting is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door gemeenten. Verstrekking aan anderen is alleen toegestaan met toestemming van de VNG (070-3738020 / informatiecentrum@vng.nl).