Asbest

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering (Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering , 2019)

Asbestdaken zijn in Nederland na 2024 verboden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sa...

Website

Communicatieplan Sanering Asbestdaken <35 m² (Gemeente Bergeijk, 2019)

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest. Sinds 1 juli 1993 geldt in Nederland dat er geen asbest in nieuwe pr...

Communicatieplan

Verwijdering van asbestdaken (Gemeente Twenterand, 2018)

In 2016 hebben zowel het college als de raad de ambitie uitgesproken om in 2024 een asbestarm Twenterand te realiseren. Om de opgave hiervoor te weten te komen is een inventari...

Beleidsnota

Verordening asbestregeling (Gemeente Lelystad, 2018)

Om het vervangen van een asbestdak te financieren biedt gemeente Lelystad een aantrekkelijke lening aan. De lening is bedoeld voor de eigenaar/bewoner van een particuliere woni...

Verordening

Plan van aanpak stimuleren verwijdering asbestdaken (Gemeente Zwolle, 2017)

  De rijksoverheid heeft een landelijk verbod voor alle asbestdaken aangekondigd. Vanaf 2024 zijn alle asbestdaken in Nederland verboden. Er is recent een voorstel voor e...

Plan van aanpak

Plan van aanpak asbest (Gemeente Dalfsen, 2017)

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden en ligt er een saneringsopgave. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overh...

Beleidsnota

waardering

Verkenning van de aanpak versnelling sanering asbestdaken (Gemeente Olst-Wijhe, 2017)

De asbestopgave kan de gemeente Olst-Wijhe onmogelijk op eigen kracht oplossen. Er zal hierin absoluut samengewerkt moeten worden met allerlei andere partners. Olst-Wijhe kies...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 437 praktijkvoorbeelden beschikbaar