Plan van aanpak asbest

Gemeente(n):Gemeente Dalfsen (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Asbest
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden en ligt er een saneringsopgave. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid.

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod geldt niet voor boeidelen, dakgoten, gevelpanelen en asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen.

Het vervangen van daken is een verantwoordelijkheid van de pandeigenaar. Binnen de daarvoor geldende regelgeving bepaalt de eigenaar zelf hoe, wat en wanneer er iets aan het pand moet gebeuren. De gemeente is bevoegd gezag voor onder andere de Woningwet en aanverwante regelgeving. Daarnaast heeft ze verantwoordelijkheden rond volksgezondheid, veiligheid en voorlichting. Als er na 2024 nog steeds asbestdaken aanwezig zijn, kan de gemeente als bevoegd gezag eisen dat het dak verwijderd wordt. Wanneer men hier geen gevolg aan geeft kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen om eigenaren te dwingen het dak te verwijderen. Ook in de tussentijd is handhaving mogelijk als een dak te verweerd is en een gevaar voor de gezondheid vormt. De afgelopen jaren heeft de gemeente Dalfsen niet stilgezeten als het gaat om de asbestaanpak

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !