Mobiliteit

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Voortgangsrapportage programma verkeersveiligheid (Gemeente Utrecht, 2017)

  De voortgangsrapportage bevat in het tweede hoofdstuk informatie over de opgave en cijfers over het aantal verkeersongevallen, -slachtoffers en de ervaren veiligheidsbe...

Beleidsnota

Voor fietsers en een gezonde en bereikbare stad (Gemeente Amsterdam, 2017)

Het nieuwe Meerjarenplan Fiets is er voor fietsers én een gezonde en bereikbare stad. De 53 maatregelen richten zich op drie pijlers: comfortabel doorfietsen, gemakkelijk fiets...

Beleidsnota

Nota parkeernormen Auto (Gemeente Amsterdam, 2017)

In de Nota Parkeernormen Auto zijn de nieuwe parkeernormen voor auto's vastgesteld voor nieuwbouw en transformatieprojecten in de stad. De gemeente wil de stad bereikbaar...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 439 praktijkvoorbeelden beschikbaar