Beleidskader fietsparkeren bij publieksvoorzieningen

Gemeente(n):Gemeente Almere (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Mobiliteitsbeleid
Type(s):Beleidsnota

 

Het groeiend gebruik van de fiets heeft de afgelopen jaren in de centra van Almere Stad en Almere Buiten geleid tot een grotere vraag naar fietsparkeervoorzieningen. En  tegelijkertijd tot een toename van het aantal plekken waar wild geparkeerd wordt. Uit tellingen blijkt dat de omvang van de problematiek fietsparkeren vooral in het stadscentrum veel groter is geworden dan enkele jaren geleden. Klachten van ondernemers, centrumbewoners en gebruikers over tekorten van fietsparkeervoorzieningen en veel wild gestalde fietsen bevestigen dit beeld.

 

 

Beschrijving

De ambitie om een kwaliteitsverbetering voor de fiets te realiseren is verwoord in het Mobiliteitsplan; daarin worden de volgende doelstellingen genoemd:
• Realiseren hoger fietsgebruik door een kwalitatief hoogwaardig hoofdnet fiets
• Goede fietsenstallingen van voldoende omvang, kwaliteit en betaalbaarheid


In het MIPA (Meerjarig Infrastructuur Programma Almere) zijn deze doelstellingen in projecten uitgewerkt. Met de vaststelling van het MIPA in april 2016 is een start gemaakt met een omvangrijke inhaalslag waarbij het voornemen is om tot 2020 voor bijna 10 miljoen te investeren in fietsvoorzieningen.
Dit kader fietsparkeren is een uitwerking van het Mobiliteitsplan voor het onderdeel fietsparkeren. Er worden uitgangspunten geformuleerd voor aanpak van het fietsparkeren bij bestemmingen die veel publiek trekken. Het gaat hier primair om stadsdeelcentra, winkelgebieden of solitaire winkels, trein- en busstations. Daarnaast speelt de problematiek fietsparkeren ook een rol bij solitaire publiekstrekkende bestemmingen in de wijken, zoals supermarkten, sportclubs, scholen, buurtcentra, gezondheidscentra. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !