Stedelijk waterbeheer

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020 (Gemeente Son en Breugel, 2019)

De gemeente Son en Breugel heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Als gemeentelijke organisatie worden in de ontwikkelingsplannen klimaataspecten integraal en gelijkwaar...

Verordening

waardering

Waterbergingen midden in de stad (Gemeente Rotterdam, 2017)

Het gaat steeds vaker en meer regenen. In de stad moet dat water ergens heen. De Rotterdamse benadering: te veel water is geen probleem, maar een kans om de stad aantrekkelijke...

Overig type

Niet in het riool (Stichting Rioned, 2017)

Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur, een goed werkend riool en sc...

Website

Toepassing uitlogende bouw materialen (Gemeente 's-Hertogenbosch, 2017)

De provincie Noord-Brabant verbiedt op grond van de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 (afgekort Pmv) in grondwaterbeschermingsgebieden de toepassing van bouwmate...

Regeling

waardering

Waterplan Almere 2017-2022 (Gemeente Almere, 2017)

Het Waterplan 2017-2022 is een trendbreuk in het stedelijk waterbeleid voor Almere. Voor het eerst hebben gemeente en waterschap, met talrijke betrokkenen,een samenhangende vis...

Beleidsnota

Visie klimaat robuuste Hoogeveen (Gemeente Hoogeveen, 2017)

Hoogeveen heeft de afgelopen jaren in samenwerking met het waterschap Drents Overijsselse Delta en kennisinstellingen onderzoek gedaan naar onder meer hitte- en neerslagstress....

Uitvoeringsprogramma, Visie

Hoho hoosbui (Waterschap Rivierenland, 2017)

Klimaatverandering zorgt voor meer hoosbuien. De voorspellingen geven aan dat het aantal hoosbuien in aantal en heftigheid de komende jaren zal toenemen. Het is  - jammer ...

Website

waardering

Ruimtelijke adaptatie (Ministerie Infrastructuur en Milieu, 2017)

Op een landkaart van Nederland staat aangegeven waar ruimtelijke adaptatie wordt toegepast, met de maatregelen die genomen zijn. Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is hét ...

Website

Helder over Water en Klimaat 2017 (Gemeente Pijnacker-Nootdorp, 2017)

Pijnacker-Nootdorp ziet de impact van klimaatveranderingen in haar gemeente: hevige regenbuien veroorzaken wateroverlast en langdurige droogte leidt tot watertekort. Om Pijnack...

Beleidsnota

Regentonnenactie (Gemeente Midden-Delfland, 2017)

Inwoners van Midden-Delfland kunnen bij de gemeente een gratis regenton voor in hun tuin bestellen. Met de regentonactie hoopt de gemeente jaarlijks miljoenen liters regenwater...

Persbericht / Nieuwsbericht

Amsterdam rainproof (Gemeente Amsterdam, 2017)

Amsterdam Rainproof, dat zijn alle andere Amsterdammers samen. Die hebben een doel: Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker nog: het gratis...

Website

Regenton aanschaffen (Gemeente Stadskanaal, 2017)

Inwoners van de gemeente Stadskanaal voor € 11,50 (2017) kunnen een door de gemeente gesubsidieerde regenton aanschaffen. De gemeente wil hiermee het bewuster en zuiniger omgaa...

Persbericht / Nieuwsbericht

Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Gemeente Ten Boer 2016-2020 (Gemeente Ten Boer, 2016)

De  gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het woon- en leefmilieu. De voorzieningen voor stedelijk (afval)water, regen- en grondwater dr...

Beleidsnota

waardering

Riolering en water: Zoetermeer klimaatrobuust (Gemeente Zoetermeer, 2016)

Gemeente Zoetermeer heeft 50 jaar geleden een zeer robuust rioolstelsel laten aanleggen, waardoor in de huidige tijd nog steeds geen wateroverlast optreedt bij hevige buien. In...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar