Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan Gemeente Ten Boer 2016-2020

Gemeente(n):Gemeente Ten Boer (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Stedelijk waterbeheer
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De  gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het woon- en leefmilieu. De voorzieningen voor stedelijk (afval)water, regen- en grondwater dragen daaraan bij. Met dit plan geeft de gemeente Ten Boer invulling aan haar zorgplichten, zoals omschreven in de Wet Milieubeheer, en biedt zij een financieel kader.

De centrale ambitie is: 'Zorgen voor een goed functionerend en efficiënt water- en rioleringssysteem, nu en in de toekomst, dat respect heeft voor mens, dier en milieu'.

.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

 

 

2 jaar geleden door janpieter_janse

Gemeente Ten Boer maakt met haar waar en waterwegen wo. Damsterdiep deel uit van het vaar-en waterwegenstelsel van de Provincie Groningen en is onderdeel van grotere gehele/ensembles van cultuurhistorisch van belang zijnde waterwegen, waterlopen, sluizen en stuwen. De nota water en riolering voor de poeriode 2016-2010 als ook voor voorgaande perioden vertonen een omissie om het watertransportsysteem, anders dan riolering niet op te nemen, uit te werken, van wettelijk kader te voorzien. In die zin voldoet deze nota niet aan juiste en rechtmatige besluiten en dient te worden herzien, zeker nu de gemeente Ten Boer deel uitmaakt vanwege fusie met de Gemeente Groningen. Ik ben als oud adviseur, eerdere oprichter en voorzitter Stichting Historische Sluizen en stuwen te Gouda nauw betrokken geweest bij restauratie van een""beroemde sluis en kolk in de gemeente. Ism waterschap. Indien gemeenten in hun afzonderlijkle plannen zoals nu Ten Boer(is Groningen)niet uit willen of kunnen gaan van samenhangende waterverbindingen en systemen voor watertransport en varen/recreatie en routeringen ook per fiets, is er iets mis met het denken en besluiten over waterwegen. Mvgroet Waterways- Ways of value (c) Jan Pieter Janse GolfslagAdvies& Projecten Historisch Water Groningen. HelperMolenstraat 16 9721 BV Groningen. Janpieter@janse44.nl