Toepassing uitlogende bouw materialen

Gemeente(n):Gemeente 's-Hertogenbosch (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Stedelijk waterbeheer
Type(s):Regeling
Waardering:waardering (1 waardering)

 

De provincie Noord-Brabant verbiedt op grond van de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 (afgekort Pmv) in grondwaterbeschermingsgebieden de toepassing van bouwmaterialen bij gebouwen die tot gevolg hebben dat schadelijke stoffen door afspoelen of uitloging in het afstromend (hemel)water kunnen komen. In de toelichting op dit verbod wordt aangegeven dat het van nature schone regenwater onderweg verontreinigingen kan opnemen van (bijvoorbeeld) uitlogende bouwmaterialen. In afstromend hemelwater van gebouwen komen o.a. opgelost koper en zink voor. De gemeente ontmoedigt op het moment de toepassing van uitlogende materialen met haar Hemelwaterbeleid (vastgesteld als bijlage 1 van het Waterplan 2016). Ook wordt het niet toegestaan in specifieke bouwprojecten middels de privaatrechtelijke contracten die daarvoor worden gesloten.



 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !