Scenario’s toekomstige afvalinzameling

Gemeente(n):Gemeente Alphen-Chaam (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2019
Onderwerpen:Afval en circulaire economie
Type(s):Beleidsnota

 

Gemeente Alphen-Chaam zamelt 56 % van het huishoudelijk afval gescheiden in aan de bron (resultaat 2017). De hoeveelheid restafval is 227 kilogram per inwoner. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten is dit een lage prestatie. Vanuit de landelijke overheid wordt ingestoken op een transitie van afval naar grondstof gekoppeld aan concrete doelstellingen voor de jaren 2020 (maximaal 100 kilogram restafval per inwoner) en 2025 (maximaal 30 kilogram restafval per inwoner).
Gelet op de ontwikkeling in de afgelopen jaren zal het met ongewijzigd beleid niet mogelijk zijn om in Alphen-Chaam tot verdere verbeteringen te komen en de landelijke doelstellingen te halen. Er zijn verdergaande maatregelen nodig om afvalscheiding en hergebruik in Alphen-Chaam te verhogen. De afvalmarkt is sterk in beweging. Steeds meer gemeenten kiezen voor andere manieren van afvalinzameling. Hierop kan AlphenChaam anticiperen door een aantal concrete uitvoeringsmaatregelen te definiëren. Hierbij is het van belang om de juiste balans te vinden in de prestatiegebieden milieu, kosten en service, alsmede de rol van de gemeente als regievoerder. 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !