Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering

 
Organisatie:Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering
Jaar van uitgave:2019
Onderwerpen:Asbestdaken
Type(s):Website

 

Asbestdaken zijn in Nederland na 2024 verboden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering opgericht. Het Programmabureau stimuleert, organiseert en monitort initiatieven gericht op de versnelling van de sanering van asbestdaken. Deze website is het online platform voor informatie over deze versnellingsinitiatieven. Op deze website treft u verder nieuwsberichten aan over de invoering van het Asbestdakenverbod en de Versnellingsaanpak.  Ook wordt verslag gedaan van de activiteiten van het Programmabureau.

 

Samenwerking
Een groot aantal partijen werkt mee aan het gezamenlijk aanpakken van de grootschalige sanering van asbestdaken.
De versnellingsaanpak telt inmiddels 15 ambassadeurs die op persoonlijke titel willen bijdragen aan de versnellingsaanpak. Zij zijn vertegenwoordigers van stakeholders die betrokken zijn bij de versnellingsaanpak, zoals gedeputeerden van provincies, wethouders van gemeenten en bestuurders uit de bouwsector, asbestadviesbureaus en asbestverwijderingsketen.


Er is in kaart gebracht welke acties nodig zijn om de versnelling van de sanering te realiseren.
Bij de landelijke aanpak ligt de focus op het identificeren van acties per doelgroep om zowel het marktaanbod, als de vraag naar de verwijdering van asbestdaken te vergroten en te faciliteren. Voorbeelden zijn de collectieve aanpak van de asbestdaken sanering, het faciliteren en stimuleren van aantrekkelijke financieringsopties en het begeleiden en ontzorgen van eigenaren van asbestdaken.

 

 

 

Reageer!

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !
 

©VNG 2019
Deze samenvatting is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door gemeenten. Verstrekking aan anderen is alleen toegestaan met toestemming van de VNG (070-3738020 / informatiecentrum@vng.nl).