Verkenning van de aanpak versnelling sanering asbestdaken

Gemeente(n):Gemeente Olst-Wijhe (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Asbestdaken
Type(s):Beleidsnota

 

De asbestopgave kan de gemeente Olst-Wijhe onmogelijk op eigen kracht oplossen. Er zal hierin absoluut samengewerkt moeten worden met allerlei andere partners.

Olst-Wijhe kiest er voor te participeren in het provinciale plan van aanpak en in de aanpak om te komen tot een versnelling van de sanering. In 2013 is door wethouder Van der Berg, namens het college, een intentieverklaring met de provincie ondertekend over de rol van de gemeente bij de versnelling van de sanering van asbestdaken.

Er wordt voor de aanpak binnen de gemeente Olst-Wijhe budget vrijgemaakt voor de periode 2018-2019.

Het thema zal de komende jaren waarschijnlijk erg dynamisch zijn met veel ontwikkelingen op het gebied van voorlichting, sanering/verwijdering etc. Het is daarom van belang om in 2018 de actiepunten uit dit plan uit te voeren en in de loop van 2019 een vervolg te geven aan deze verkenning door het opstellen van een Plan van aanpak.

De focus zal de komende periode liggen op bewustwording en communicatie. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !