Verwijdering van asbestdaken

Gemeente(n):Gemeente Twenterand (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Asbestdaken
Type(s):Beleidsnota

 

In 2016 hebben zowel het college als de raad de ambitie uitgesproken om in 2024 een asbestarm Twenterand te realiseren. Om de opgave hiervoor te weten te komen is een inventarisatie uitgevoerd waaruit is gebleken hoeveel panden er zijn met asbestdaken en wat de oppervlakte aan asbest is van die daken. Bij de inventarisatie is een uitsplitsing gemaakt per doelgroep. Vervolgens is hier een uitwerkingsplan opgenomen met acties die de gemeente kan uitvoeren per doelgroep.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !