Bodem

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Atlas van de Ondergrond van Eindhoven (Gemeente Eindhoven, 2015)

De Atlas van de Ondergrond van Eindhoven geeft zicht op de Eindhovense ondergrond en laat de locatie van objecten en processen zien om knelpunten in het ruimtelijk beleid te vo...

Overig type

waardering

Regionale nota bodembeheer (Gemeente Barendrecht, Gemeente Ridderkerk, 2014)

Het doel van de Nota Bodembeheer is om zoveel mogelijk grond en baggerspecie binnen de gemeenten als grond te kunnen hergebruiken, zonder daarmee het duurzaam functioneel gebru...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1117 praktijkvoorbeelden beschikbaar