Duurzaam Amsterdam

Gemeente(n):Gemeente Amsterdam (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Klimaat en energie
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad. In het coalitieakkoord 'Amsterdam is van iedereen' heeft de verduurzaming van Amsterdam een prominente plaats gekregen. Een duurzamer Amsterdam wordt gezien als uitgangspunt voor hoe we de stad willen ontwikkelen, voor de kansen die we willen creëren. Duurzaamheid zien we als motor voor de samenleving en als aanjager van de economie.

Deze Agenda Duurzaamheid is géén dichtgetimmerd uitvoeringsprogramma, maar formuleert wel ambities, doelen en uitwerkingsrichtingen. Het is in die zin letterlijk een 'agenda'. De richting van ons college is duidelijk.


In deel I'Ambitie en richting' zijn voor vijf transitiepaden ambities, doelen en richting uitgewerkt. De eerste vier transitiepaden gaan over de stad Amsterdam: duurzame energie, schone lucht, circulaire economie en een klimaatbestendige stad. Het vijfde pad is de verduurzaming van de gemeentelijke bedrijfsvoering zelf. Voor elk transitiepad geldt dat 'omdenken' de essentie is: om te komen tot nieuwe manieren van productie, consumptie en distributie om zo te verduurzamen.
Deel II Samenhang:  De transitiepaden uit deze agenda hebben op onderdelen nauwe samenhang, en dienen ook in samenhang bekeken te worden. Logischerwijs gaat het daarbij over mobiliteit, de manier waarop we wonen en werken, onze gebouwde (monumentale) omgeving, openbare en groene ruimte, onze infrastructuur: kortom over de stad.
Deel III aanpak: Maatschappelijke doelen zijn gemakkelijk gesteld. Zij hebben een duidelijke functie, omdat de urgentie voor iedereen duidelijk is, of omdat de opbrengsten voor mensen duidelijk zijn. Maar het gaat uiteindelijk om de uitvoer en de resultaten. Hierbij zijn vele partijen betrokken - niemand krijgt resultaten alleen voor elkaar. Dat vraagt om samenwerken.

 

Meer informatie

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !