Grootschalige duurzame energie

Koersdocument

 

Gemeente(n):Gemeente Olst-Wijhe (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Klimaat en energie
Type(s):Beleidsnota

 

In 2015 stelde de gemeenteraad van Olst-Wijhe het Duurzaamheidsprogramma 2016 - 2020 vast. In het programma stelt de gemeente zich ten doel 30% CO2-reductie  en 20% duurzame energieopwekking te realiseren.

Uit het rapport Energie en duurzaamheid in Olst-Wijhe1 blijkt dat in de periode 2009 - 2012 de CO2-emissie met 8% is afgenomen. Uit hetzelfde rapport blijkt ook dat Olst-Wijhe 6% van haar energieverbruik uit duurzame bronnen verkrijgt.  Kortom, er is nog een flinke weg te gaan om de doestellingen uit het Duurzaamheidsprogramma te behalen.

De gemeenteraad realiseert zich dat er grote stappen moeten worden gezet voor het behalen van de duurzaamheidsambities. In dit Koersdocument worden deze stappen concreet uitgewerkt. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !