Mobiliteitsbeleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Voor fietsers en een gezonde en bereikbare stad (Gemeente Amsterdam, 2017)

Het nieuwe Meerjarenplan Fiets is er voor fietsers én een gezonde en bereikbare stad. De 53 maatregelen richten zich op drie pijlers: comfortabel doorfietsen, gemakkelijk fiets...

Beleidsnota

Nota parkeernormen Auto (Gemeente Amsterdam, 2017)

In de Nota Parkeernormen Auto zijn de nieuwe parkeernormen voor auto's vastgesteld voor nieuwbouw en transformatieprojecten in de stad. De gemeente wil de stad bereikbaar...

Beleidsnota

Beleidskader fietsparkeren bij publieksvoorzieningen (Gemeente Almere, 2016)

Het groeiend gebruik van de fiets heeft de afgelopen jaren in de centra van Almere Stad en Almere Buiten geleid tot een grotere vraag naar fietsparkeervoorzieningen. En  t...

Beleidsnota

Actieplan Utrecht fietst 2015-2020 (Gemeente Utrecht, 2016)

Met het  Actieplan Utrecht fietst! gaat Utrecht de uitdaging aan een  wereldfietsstad te worden. Waarom eigenlijk? Die vraag  is niet moeilijk te beantwoorden. U...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1086 praktijkvoorbeelden beschikbaar