Mobiliteitsbeleid

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Voor fietsers en een gezonde en bereikbare stad (Gemeente Amsterdam, 2017)

Het nieuwe Meerjarenplan Fiets is er voor fietsers én een gezonde en bereikbare stad. De 53 maatregelen richten zich op drie pijlers: comfortabel doorfietsen, gemakkelijk fiets...

Beleidsnota

Nota parkeernormen Auto (Gemeente Amsterdam, 2017)

In de Nota Parkeernormen Auto zijn de nieuwe parkeernormen voor auto's vastgesteld voor nieuwbouw en transformatieprojecten in de stad. De gemeente wil de stad bereikbaar...

Beleidsnota

Actieplan Utrecht fietst 2015-2020 (Gemeente Utrecht, 2016)

Met het  Actieplan Utrecht fietst! gaat Utrecht de uitdaging aan een  wereldfietsstad te worden. Waarom eigenlijk? Die vraag  is niet moeilijk te beantwoorden. U...

Beleidsnota

Beleidskader fietsparkeren bij publieksvoorzieningen (Gemeente Almere, 2016)

Het groeiend gebruik van de fiets heeft de afgelopen jaren in de centra van Almere Stad en Almere Buiten geleid tot een grotere vraag naar fietsparkeervoorzieningen. En  t...

Beleidsnota

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen (Gemeente Dordrecht, 2014)

In Dordrecht is er vrije marktwerking voor oplaadinfrastructuur. Het aanvragen en plaatsen van laadpunten aan de openbare weg gebeurt in Dordrecht door marktpartijen. Inwoners ...

Beleidsnota

Beleidsregels voor laadpunten elektrische auto’s (Gemeente Nissewaard, 2013)

Het aantal elektrische auto's dat zich op de weg bevindt in Nederland groeit gestaag. Met de toename van het aantal elektrische auto's is ook de vraag naar geschikte laadvoorzi...

Verordening

Uitvoeringsbeleid alternatief personenvervoer (Gemeente Amsterdam, 2013)

Het alternatief personenvervoer is een aanvulling op het openbaar vervoer en de taxi in Amsterdam. Het is kleinschalig, leuk voor toeristen en geknipt voor korte ritjes in de s...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1646 praktijkvoorbeelden beschikbaar