Actieprogramma Verkeersveiligheid 2017-2019

Regionale verkeersveiligheid

 

Gemeente(n):Gemeente Goeree-Overflakkee (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Verkeersveiligheid
Type(s):Beleidsnota

 

Verkeersongevallen veroorzaken dagelijks veel menselijk leed en grote materiële schade. De laatste jaren nemen het aantal doden en ernstige slachtoffers weer toe. De hogere cijfers worden veroorzaakt door een verbeterde ongevallenregistratie, welke jarenlang nauwelijks is bijgehouden. Als basis voor het ontstaan van verkeersongevallen is in de meeste gevallen (geschat wordt ongeveer 90-95%) enige vorm van menselijk falen aan te wijzen. Het gaat daarbij dan om gemaakte inschattingsfouten, het ontbreken van de op dat moment vereiste kennis en/of vaardigheden of het niet hebben van een juiste houding om voor zichzelf en anderen een veilig gebruik van de openbare weg mogelijk te maken. Investeren in "de mens" om de verkeersveiligheid te bevorderen blijft, naast investeringen in infrastructuur en voertuigveiligheid, dan ook van groot belang. Dit betekent dat een integrale aanpak noodzakelijk is, waarbij telkens wordt gezocht naar een optimale mix van maatregelen op het gebied van gedragsbeïnvloeding, infrastructuur, ruimtelijke ordening en voertuigveiligheid. 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !