Omgevingsvisie, omgevingsplan, vergunning en programma

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Implementatie Omgevingswet (Gemeente Best, Gemeente Veldhoven, 2018)

Best en Veldhoven doen de Omgevingswet samen (en dat levert veel op)  Twee weten meer dan een. Je ziet hoe ze ergens anders werken en je kunt de beste ideeën gebruiken in...

Beleidsnota

waardering

Samenwerkingsagenda (Gemeente Zaanstad en ketenpartners , 2018)

Samenwerken aan een goede leefomgeving voor iedereen, die gezond en veilig is. Hoe kun je zo'n samenwerking goed inrichten en bestendigen? De gemeente Zaanstad en zijn ketenpar...

Beleidsnota

Omgevingsvisie ‘The Next City’: de Groningse leefkwaliteit voorop (Gemeente Groningen, 2018)

Groningen groeit flink en gaat grondig op de schop. De gemeente bouwt de komende jaren 20.000 woningen, vertimmert de binnenstad, het stationsgebied en de ringwegen en versnelt...

Visie

Stadsvernieuwers : de toekomst van het beheer (Gemeente Almere, 2018)

De gemeente Almere lanceerde een eenmalige publicatie over de toekomst van het beheer: 'Stadsvernieuwers'. De publicatie markeert de start van een nationaal debat over de rol v...

Overig type, Website

waardering

Staphorst voor elkaar (Gemeente Staphorst, 2017)

Staphorst hoort bij het selecte clubje gemeenten met een door de raad vastgestelde omgevingsvisie. De Overijsselse gemeente legt daarin nadrukkelijk een rol weg voor gezondheid...

Beleidsnota, Persbericht / Nieuwsbericht

Omgevingsvisie Utrecht (Gemeente Utrecht, 2017)

In de omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid is over de 'fysieke leefomgeving'. Dus de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld een buurt of wijk,...

Visie, Website

Regionaal en integraal samenwerken in het Rijk van Dommel en Aa (Gemeente Eindhoven, Gemeente Geldrop-Mierlo, Gemeente Helmond, Gemeente Laarbeek, Gemeente Nuenen c.a., Gemeente Someren, Gemeente Son en Breugel, 2017)

In het Rijk van Dommel en Aa, de groene long tussen Eindhoven en Helmond, werken gemeenten, waterschappen, provincie, omgevingspartners en kennisinstituten samen om de kwalitei...

Video/film

Participatie en Dialoog in Wijchen (Gemeente Wijchen, 2017)

Het voorkeursscenario voor ver- en nieuwbouw van drie verzorgingstehuizen in Wijchen had geen maatschappelijk draagvlak. De gemeenteraad stuurde de woningcorporatie en zorginst...

Visie

De Delftse Participatie Aanpak: voorbeeld Omgevingswet (Gemeente Delft, 2017)

Hoe willen Delftse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken worden bij ontwikkelingen in hun buurt en stad? De gemeente Delft ging daarover met de hele ...

Folder

waardering

Integraal en bestuurbaar programma Omgevingswet (Gemeente Zwolle, 2017)

Zwolle pakt de invoering van de Omgevingswet stapsgewijs aan. Met een veranderprogramma dat gaat over alles: instrumenten, processen, informatie en gegevens, systemen en koppel...

Presentatie, Projectbeschrijving

Omgevingsvisie Alkmaar 2017-2040 (Gemeente Alkmaar, 2017)

Alkmaar is een gemeente in voortdurende ontwikkeling. Om de ontwikkeling in goede banen te leiden is het van belang een gedegen visie op de toekomst te formuleren. Deze omgevin...

Beleidsnota

Omgevingsvisie Noordenveld 2030 (Gemeente Noordenveld, 2017)

Deze Omgevingsvisie2 is een koers- en inspiratiedocument; een kompas voor investeringen in het ruimtelijke en sociale domein. Een visie welke inwoners, verenigingen, organisati...

Beleidsnota

Samenwerken aan een vergunning voor een steiger in de Ringvaart begint bij regelgeving (Gemeente Haarlemmermeer, 2017)

De gemeente Haarlemmermeer werkt samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Noord-Holland aan betere, integrale dienstverlening voor burgers in de pilot Steig...

Folder

Pilotprogramma omgevingsvisie levert goede oogst op (Informatiepunt Omgevingswet, 2017)

De bodybuilder van Alphen, de hartjes van Leiden, de boom van Staphorst; het kwam op 7 december allemaal voorbij tijdens de omgevingsdag in de Jaarbeurs Innovation Mile in Utre...

Persbericht / Nieuwsbericht, Website

Samen maken wij Flevoland : omgevingsvisie Flevolandstraks (Gemeente Almere, Gemeente Dronten, Gemeente Lelystad, Gemeente Noordoostpolder, Gemeente Urk, Gemeente Zeewolde, 2017)

De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de visie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. De visie gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 437 praktijkvoorbeelden beschikbaar