Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Aanpak laaggeletterdheid arbeidsmarktregio Helmond-de Peel (Gemeente Deurne, Gemeente Geldrop-Mierlo, Gemeente Gemert-Bakel, Gemeente Helmond, Gemeente Laarbeek, 2015)

De gemeenten uit arbeidsmarktregio Helmond-de Peel, bibliotheken, onderwijs en diverse andere organisaties ontertekenen een convenant om gezamenlijk de laaggeletterdheid i...

Persbericht / Nieuwsbericht

Ondersteuning oud-leerlingen Voortgezet speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs (Gemeente Aalten, Gemeente Berkelland, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Doetinchem, Gemeente Montferland, Gemeente Oost Gelre, Gemeente Oude IJsselstreek, Gemeente Winterswijk, 2015)

De Regio Achterhoek is op verschillende manieren aan de slag met het verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.  Er is een samenwerking opgezet tus...

Beleidsnota, Infographic, Website

waardering

Documenten aanbesteding Formele educatie (Gemeente Utrecht, 2015)

De gemeente Utrecht heeft als contactgemeente van de arbeidsmarktregio Utrecht Midden een openbare Europese aanbesteding volgens de Aanbestedingswet 2012 doorlopen voor de ...

Beleidsnota, Contract/overeenkomst, Overig type

Educatieplan Arbeidsmarktregio Drenthe (Werkgroep educatie - Arbeidsmarktregio Drenthe, 2015)

  Per 1 januari 2015 is de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de organisatie en uitvoering van de volwasseneducatie in de arbeidsma...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1089 praktijkvoorbeelden beschikbaar