Onderwijsachterstand / VVE

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Beleidsnota peuteropvang 2018–2022 (Gemeente Edam-Volendam, 2018)

Het beleid voor het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Edam-Volendam dient opnieuw te worden vastgesteld vanwege de wet 'harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen', de geme...

Beleidsnota

waardering

Beleidsregel 2017 voor- en vroegschoolse voorziening (Gemeente Rotterdam, 2016)

Het college van burgemeester en wethouders heeft na overleg met het veld op 8 september 2015 het voorstel voor het herontwerp van de voorschoolse educatie vastgesteld. Het hero...

Beleidsnota

Beleidsplan VVE 2017-2021 (Gemeente Deventer, 2016)

In de "Monitor VVE" die in de afgelopen planperiode is ontwikkeld zijn de resultaten van alle inzet in het VVE- beleid gemonitord. De monitor laat zien dat de doelstelling om 9...

Beleidsnota

Verder jongleren met ta(a)lentontwikkeling (Gemeente Lelystad, 2016)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zetten we in om ontwikkelingsachterstanden, met name op het gebied van taal maar ook op andere terreinen, bij kinderen te voorkomen. Daar ...

Beleidsnota

Boxtels Model: kennisdelen en samenwerken (Gemeente Boxtel, 2015)

Het Boxtels Model beoogt alle jonge kinderen een goede start te bieden voor het basisonderwijs. De gemeente wil, in samenwerking met alle partners die verantwoordelijk zijn voo...

Projectbeschrijving , Website


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 1069 praktijkvoorbeelden beschikbaar