Onderwijsachterstand / VVE

Overzicht praktijkvoorbeelden binnen dit onderwerp:

Beleidsnota peuteropvang 2018–2022 (Gemeente Edam-Volendam, 2018)

Het beleid voor het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Edam-Volendam dient opnieuw te worden vastgesteld vanwege de wet 'harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen', de geme...

Beleidsnota

waardering

Verder jongleren met ta(a)lentontwikkeling (Gemeente Lelystad, 2016)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zetten we in om ontwikkelingsachterstanden, met name op het gebied van taal maar ook op andere terreinen, bij kinderen te voorkomen. Daar ...

Beleidsnota

Beleidsregel 2017 voor- en vroegschoolse voorziening (Gemeente Rotterdam, 2016)

Het college van burgemeester en wethouders heeft na overleg met het veld op 8 september 2015 het voorstel voor het herontwerp van de voorschoolse educatie vastgesteld. Het hero...

Beleidsnota

Beleidsplan VVE 2017-2021 (Gemeente Deventer, 2016)

In de "Monitor VVE" die in de afgelopen planperiode is ontwikkeld zijn de resultaten van alle inzet in het VVE- beleid gemonitord. De monitor laat zien dat de doelstelling om 9...

Beleidsnota


 

 
 
  • twitter
 
Er zijn nu 626 praktijkvoorbeelden beschikbaar