Beleidsplan VVE 2017-2021

'Deventer VVE kwaliteit: optimale ontwikkeling voor alle kinderen'

 

Gemeente(n):Gemeente Deventer (50.001 - 100.000)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Onderwijsachterstand / VVE
Type(s):Beleidsnota

 

In de "Monitor VVE" die in de afgelopen planperiode is ontwikkeld zijn de resultaten van alle inzet in het VVE- beleid gemonitord. De monitor laat zien dat de doelstelling om 95% van de kinderen met een VVE-toekenning te bereiken gerealiseerd wordt. Ook blijkt dat er bij de bereikte kinderen een grote 'vaardigheidsgroei' per kind wordt gerealiseerd. Deventer VVE-peuters scoren zelfs boven het landelijk gemiddelde. Deze vaardigheidsgroei wordt gebaseerd op taal- en rekentoetsen die op diverse momenten zijn afgenomen. We bereiken ons doel om voor ieder kind een optimale start in groep 3 van het basisonderwijs te realiseren2.

Het huidige VVE beleid is effectief en vraagt daarmee om borging van de resultaten.

Dit beleidsplan beschrijft de visie op het jonge kind, het geeft de kern weer van de succesvolle elementen van de aanpak tot nu toe en beschrijft de doelstellingen en aanpak voor de periode 2017-2021. Wetenschappelijk kader vertaald naar Deventer visie op het jonge kind

Wat kinderen/jongeren nodig hebben om gelukkig op te groeien tot een volwaardig burgerschap is wetenschappelijk onderzocht. Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft de resultaten van die onderzoeken in kaart gebracht: de top 10 van beschermende factoren3 die het meest belangrijk zijn voor een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze kennis is door de Stuurgroep VVE vertaald in de Deventer visie op het jonge kind. Hierin staat:

Om zich te ontwikkelen hebben kinderen steun nodig van ouders, een veilig sociaal netwerk en partnerschap tussen ouders en voorschool en school. De ouders zijn primair verantwoordelijk. Voorschoolse voorzieningen en scholen ondersteunen deze ouderverantwoordelijkheid.

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !