Beleidsregel 2017 voor- en vroegschoolse voorziening

Gemeente(n):Gemeente Rotterdam (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Onderwijsachterstand / VVE
Type(s):Beleidsnota

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft na overleg met het veld op 8 september 2015 het voorstel voor het herontwerp van de voorschoolse educatie vastgesteld. Het herontwerp wordt vanaf 1 maart 2016 gefaseerd ingevoerd en nader uitgewerkt. De harmonisatie is een meerjarig traject dat gedurende de looptijd van Leren Loont 2015-2018 zal plaatsvinden. In 2016 heeft dit geleid tot een aanvulling op de beleidsregel Rotterdams Onderwijs Beleid 2015-2016 en Nadere regels voorschoolse educatie 2016. Deze beleidsregel voor- en vroegschoolse voorzieningen 2017 is een doorontwikkeling op hetgeen in 2016 in gang is gezet en is opgesteld in overleg met de instellingen en schoolbesturen. 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !