Notitie onderwijsachterstandenbeleid 2018-2021

Gemeente(n):Gemeente Krimpenerwaard (< 15.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2018
Onderwerpen:Onderwijsachterstand / VVE
Type(s):Beleidsnota

 

De Gemeente Krimpenerwaard heeft als doelstelling voor het jeugdbeleid "kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op en kunnen zich optimaal ontwikkelen". Jeugdvoorzieningen en onderwijsvoorzieningen die Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) bieden, hebben hierin een belangrijke rol. Elk kind verdient een optimale ontwikkeling en een duwtje in de rug als deze ontwikkeling niet soepel verloopt. In het kader van 'jong geleerd, oud gedaan' is het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen een investering in het heden en in de toekomst. Hiermee wordt een fundament aangelegd voor de verdere ontwikkeling van het kind.

 

De gemeente Krimpenerwaard wil op passende wijze uitvoering geven aan de wettelijke opdracht voor- en vroegschoolse educatie in de belangrijke taak om achterstanden te bestrijden. We zien als gemeente Krimpenerwaard graag een goed voorzieningenaanbod voor het jonge kind waarbij vroeg signalering en preventie belangrijke thema's zijn.

Om dit te kunnen bewerkstelligen, is de samenwerking met de betrokken scholen, peuter- en kinderopvanginstelling en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de Krimpenerwaard van groot belang. Deze instellingen vormen naast het gezin de opvoedingscontext voor het overgrote deel van de kinderen van 0 -12 jaar.

 

 

Beschrijving

In 2015 is de gemeente Krimpenerwaard ontstaan, na een samenvoeging van de gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. In elke kern werd een aparte definitie en aanpak gehanteerd met betrekking tot het onderwijsachterstandenbeleid. Deze beleidsnotitie is gemaakt om met alle kernen dezelfde visie en doelen na te streven binnen het onderwijsachterstandenbeleid. Alle kernen hebben meegedacht over de visie en doelstellingen. De rapporten van de onderwijsinspectie inzake de kwaliteit van VVE in de Krimpenerwaard zijn helpend geweest in het stellen van de prioriteiten voor de komende beleidsperiode (a.d.h.v. verbeterpunten uit de rapporten).

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !