Beleidskader Onderwijshuisvesting en eerste uitvoeringsagenda Almere

Gemeente(n):Gemeente Almere (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2017
Onderwerpen:Onderwijshuisvesting
Type(s):Beleidsnota, Uitvoeringsprogramma

 

Het is de ambitie van de gemeente en de schoolbesturen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Het onderwijsaanbod dient veelzijdig, toegankelijk en bereikbaar te zijn. Binnen de wijk en de stad zijn voorzieningen van onderwijs, opvoeding en opvang op elkaar afgestemd om een doorlopende lijn voor alle kinderen in Almere te bevorderen en te ondersteunen; zoals vastgesteld in de Educatieve Agenda van Almere.

Huisvesting faciliteert én versterkt deze samenhang, waarbij aanvullende functies en ruimtebehoefte echter aanvullend gefinancierd moet worden. Er is ruimte voor maatwerk per stadsdeel of wijk gebaseerd op gelijkwaardige samenwerking tussen betrokkenen.

 

In deze stuk wordt een algemeen beleidskader voor het integraal huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Op basis van een gedeelde visie op het onderwijs en de behoeften van wijk en stad wordt een vertaalslag gemaakt naar de gewenste en noodzakelijke toekomstige voorzieningenstructuur.

Tevens worden de prioriteitswijken benoemd. Dit vormt het eerste deel van het IHP en is als het ware een kapstok voor de verdere uitwerking. Op basis van deze vertaalslag naar de voorzieningenstructuur wordt een plannings- en investeringsagenda opgesteld (als dynamisch stuk met eerst de 4 prioritaire

wijken en het VO, waarvan de probleemanalyse al in het beleidskader is opgenomen). Deze plannings- en investeringsagenda, deel 2 van het IHP, kan eerst worden opgesteld in en na overleg met de schoolbesturen.

 

In de uitvoeringsagenda dient rekening te worden gehouden met een verantwoorde balans tussen identiteit en keuzevrijheid, het garanderen van onderwijskundige kwaliteit en het financieel kunnen handhaven van een gespreide en bereikbare voorzieningenstructuur. Hierin speelt het vraagstuk

van renovatie versus vervangende nieuwbouw, de financiële verantwoordelijkheidsverdeling én het na te streven kwaliteitsniveau een belangrijke rol.

 

 

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !