Integraal Huisvesting Plan Amersfoort

Gemeente(n):Gemeente Amersfoort (>100.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2015
Onderwerpen:Onderwijshuisvesting
Type(s):Beleidsnota

 

Met het Integrale Huisvestingsplan geeft Amersfoort invulling aan een wijziging van de onderwijswetgeving op 1 januari 2015 waarmee gemeenten verantwoordelijk zijn voor nieuwbouw, uitbreiding en vervangende nieuwbouw. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het totale onderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen. Het IHP moet worden beschouwd als het beleidsstuk van de gezamenlijke schoolbesturen met medewerking van de gemeentelijke ambtenaren".

 

Amersfoort onderzoekt met de schoolbesturen de mogelijkheden om een overeenkomst te sluiten tot doordecentralisatie. Dit betekent dat de gemeente jaarlijks gedurende de looptijd van de overeenkomst een vast bedrag beschikbaar stelt aan schoolbesturen. Zij voegen dit samen met rijksmiddelen voor onderhoud, aanpassingen, beheer en exploitatie. Via doordecentralisatie worden samenwerkende schoolbesturen in staat gesteld samen volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van het Integraal Huisvestingsplan. Zij krijgen maximale zeggenschap over de relatie tussen investeringen en exploitatie. Het beoogde resultaat is een snellere verduurzaming van schoolgebouwen als bijdrage aan verhoging van de onderwijskwaliteit.

 

 

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !