Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2020

Gemeente(n):Gemeente Zwartewaterland (15.001 - 50.000 inwoners)
Jaar van uitgave:2016
Onderwerpen:Onderwijshuisvesting
Type(s):Beleidsnota
Waardering:waardering (1 waardering)

 

Het IHP vormt het basisdocument van het onderwijshuisvestingsbeleid in de gemeente Zwartewaterland. In dit document zijn alle aspecten van de onderwijshuisvesting samengebracht en wordt een integrale planning gegeven voor een periode van vier jaar. Het betreft een dynamisch document. Het beleid is hiermee in grote lijnen weliswaar vastgelegd, maar veranderende omstandigheden kunnen gedurende de looptijd van het plan vragen om aanpassing. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen in wet- en regelgeving of grote afwijkingen in de ontwikkeling van de leerlingenaantallen.
Door gebruik te maken van het IHP is de rol van de huisvestingsverordening naar de achtergrond verplaatst. Deze fungeert als formeel vangnet. Afzonderlijke aanvragen door schoolbesturen op basis van de verordening, vinden in principe dan ook niet meer plaats, tenzij uitzonderlijke omstandigheden dit onverhoopt toch nodig maken. 

Meer informatie

 

Reacties

Hoe waardeert u dit praktijkvoorbeeld?

 

Reageer als eerste !